توصیه های سیاستی تأثیر الگوی رهبری تحول‌آفرین بر رفتار قهرمانانه و مشارکت کاری کارکنان در شهرداری تهران
توصیه های سیاستی تأثیر الگوی رهبری تحول‌آفرین بر رفتار قهرمانانه و مشارکت کاری کارکنان در شهرداری تهران

وحید آرایی؛ هاشم کارگر؛ علی حافظی زاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 7-22

چکیده
  الگوی رهبری تحول آفرین از طریق مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری های سازمان و آگاه کردن آنها از پیامدهای احتمالی تغییرات، می تواند زمینۀ افزایش آمادگی افراد و نشان دادن رفتار مناسب در حین تغییر (رفتار ...  بیشتر
سنجش میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی، مطالعه موردی؛ شهروندان شهر شیراز
سنجش میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی، مطالعه موردی؛ شهروندان شهر شیراز

افشین جعفری؛ فاطمه باقری؛ کورش معصومی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 309-334

چکیده
  «میزان آگاهی شهروندان از حقوق فرهنگی و اجتماعی» از جمله موضوعات مهم حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی است که در این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از داده‌های نمونه‌گیری شده در بین شهروندان شهر ...  بیشتر
بررسی تأثیر آگاهی شهروندی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی (مطالعه موردی 5 منطقه شهر تهران)
بررسی تأثیر آگاهی شهروندی در تحقق الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی (مطالعه موردی 5 منطقه شهر تهران)

وحید صالحی؛ محمدصادق جلالی‌راد؛ سید محمود اسلامی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 23-50

چکیده
  ایران در چشم‌انداز آرمانی خود به دنبال ایجاد تمدن اسلامی است و بر همین اساس سند راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین نموده است و اگر اهداف این الگو در طی یک فرآیند زمانی مشخص تحقق پیدا کند. کشور ...  بیشتر
بررسی و آنالیز هم‌استنادی رابطه فقر و عدالت از سال‌های 1985 تا 2019
بررسی و آنالیز هم‌استنادی رابطه فقر و عدالت از سال‌های 1985 تا 2019

طیبه محمودی محمدآبادی؛ حسین غضنفرپور

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  مفهوم عدالت از جمله مفاهیم کلیدی است که تحت عنوان تعادل در فضا از جمله اهداف کاربردی جغرافیدان محسوب و نظریه پردازی‌های متعددی برای تحقق آن و رفع فقر از جوامع انسانی صورت گرفته به طوریکه این مفاهیم مبنای ...  بیشتر
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری الگوی مصرف اسلامی- ایرانی
عوامل مؤثر بر شکل‌گیری الگوی مصرف اسلامی- ایرانی

بهناز خوش طینت؛ طهمورث حسنقلی پور؛ مهدی غلاملو

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  امروزه یکی از مباحث اساسی در خانواده‌ها، رعایت الگوهای مصرف سازگار با فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی است. تحقیقات حاکی از وجود فاصله میان الگوی مصرف جامعۀ فعلی با الگوی مصرف مطلوب از دیدگاه اسلام و ...  بیشتر
اثر آموزه‌ های اسلامی « پرهیز از اسراف » و « انفاق » بر رفتار مصرفی افراد و توزیع درآمد
اثر آموزه‌ های اسلامی « پرهیز از اسراف » و « انفاق » بر رفتار مصرفی افراد و توزیع درآمد

داریوش حسنوند؛ حمید آسایش

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی آثار آموزه‌های اسلامی « پرهیز از اسراف» و« انفاق » بر رفتار مصرفی فرد مسلمان و مومن می‌پردازد. این بررسی، در دو بخش اثر این آموزه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش ...  بیشتر
تحلیل کارآفرینی در طراحی و ساخت قاب آینه براساس مفهوم‌شناسی نور در اسلام
تحلیل کارآفرینی در طراحی و ساخت قاب آینه براساس مفهوم‌شناسی نور در اسلام

سحر ذکاوت؛ خشایار قاضی‌زاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  اشتغال یکی از مسائل و موضوعات مهم جامعه‌ی امروز ایران است و موضوع کارآفرینی یکی از راه‌های اشتغال و گسترش فرهنگ کارآفرینی یکی از رویکردهای مهم جوامع پیشرفته است. هنر اسلامی یکی از حوزه‌های مهم هنری ...  بیشتر
بسامدی واژگان مربوط و مرتبط با سبک زندگی در قرآن کریم
بسامدی واژگان مربوط و مرتبط با سبک زندگی در قرآن کریم

حسن یوسف زاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  سبک‌زندگی به‌معنای امروزd آن اگرچه پدیده‌ای نو و محصول شرایط زندگی مدرن است لکن در قالب ادبیاتی دیگر دیرینه‌ای طولانی دارد و مفاهیم مرتبط با آن را می‌توان در آیات قرآن کریم پیدا کرد. در علوم اجتماعی ...  بیشتر
بررسی تأثیر دینداری بر امنیت شغلی در بین کارکنان مرکز بهداشت شهرستان همدان
بررسی تأثیر دینداری بر امنیت شغلی در بین کارکنان مرکز بهداشت شهرستان همدان

علی صفایی شکیب؛ صفی اله صفایی؛ مریم موسیوند

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  امنیت شغلی، اطمینان کارکنان در مورد تداوم شغل به‌دست آمده برای زندگی کاری است. امنیت شغلی به‌طور معمول از واژه‌هایی نظیر قرارداد اشتغال یا قانون کار استنباط می‌شود که از خاتمه اختیاری شغل جلوگیری ...  بیشتر
تبیین کاربست مفهوم شفافیت در فضای بناهای زیارتگاهی، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی ایرانی مطالعه موردی: سه نمونه (زیارتگاه علی ابن مهزیار اهوازی، امامزاده عبدالله شوشتر، بقعه شاه‌رکن الدین دزفول علیهم السلام)
تبیین کاربست مفهوم شفافیت در فضای بناهای زیارتگاهی، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی ایرانی مطالعه موردی: سه نمونه (زیارتگاه علی ابن مهزیار اهوازی، امامزاده عبدالله شوشتر، بقعه شاه‌رکن الدین دزفول علیهم السلام)

محمد امین عامری؛ حامد حیاتی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  مفهوم فضا یکی از مهم‌ترین موضوعات معماری است که همواره مورد توجه معماران، نظریه‌پردازان و پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله در راستای بررسی شفافیت ساختار فضایی معماری بناهای زیارتگاهی می‌باشد. هدف ...  بیشتر
تاثیر پایبندی به ارزش های اسلامی و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شغلی (با نقش میانجی رضایت شغلی)
تاثیر پایبندی به ارزش های اسلامی و فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شغلی (با نقش میانجی رضایت شغلی)

امید مهدیه؛ معصومه مظفری پناه

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  امروزه عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن ‌یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت در سازمان-ها است. به همین منظور این پژوهش سعی دارد تأثیر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی بر عملکرد شغلی ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و مالزی (2020)
بررسی مقایسه‌ای شاخص توسعه انسانی در ج.ا.ایران و مالزی (2020)

رضا شیرزادی؛ محمد پورقربان؛ جواد نورمحمدی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  توسعه انسانی یکی از نظریه‌های جدید در چارچوب مباحث و موضوعات توسعه تلقی می‌شود که طی سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در نظریه توسعه انسانی، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی ...  بیشتر
شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشرفت بومی محصول جدید برای دستیابی صنعت خودرو به کلاس جهانی
شناسایی و رتبه بندی عوامل پیشرفت بومی محصول جدید برای دستیابی صنعت خودرو به کلاس جهانی

محمدرضا سعیدی؛ حسن فارسیجانی؛ فریده حق شناس کاشانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 285-307

چکیده
  مساله اصلی مطالعه حاضر اینگونه بیان می شود که عوامل توسعه محصول جدید برای رسیدن صنعت خودرو به کلاس جهانی کدامند و رتبه بندی آن ها چگونه است؟ روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت ...  بیشتر
اشتغال زنان در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی
اشتغال زنان در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی

جلیل دارا؛ الهه صادقی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402

چکیده
  زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه، تاثیر به‌سزایی در توسعه اقتصادی دارند؛ لذا با وجود اهمیت این موضوع، هنوز در کشور ایران، اشتغال زنان با افراط و تفریط‌های دو گفتمان سنتی و غربی مواجه است.گفتمان سنتی ...  بیشتر
نقد و بررسی آراء شهید مطهّری درباره حکومت و مبانی آن
نقد و بررسی آراء شهید مطهّری درباره حکومت و مبانی آن

زهرا فیاض بخش؛ علی مطهّری؛ علی لاریجانی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 309-329

چکیده
  شهید مطهّری وجود حکومت را به عنوان نهادی که انتظامات و سیاست جامعه را اداره می‌کند، ضروری می‌دانند. ایشان مبنای حاکمیت را از حقّ الهی اخذ می‌کنند و نظیر اغلب فلاسفه اسلامی، نظریه حکومت ایشان از فلسفه ...  بیشتر