نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، رشته‌ تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران.

2 استادیار، دکترای تخصصی پژوهش هنر، گروه هنر، دانشگاه شاهد تهران

چکیده

اشتغال یکی از مسائل و موضوعات مهم جامعه‌ی امروز ایران است و موضوع کارآفرینی یکی از راه‌های اشتغال و گسترش فرهنگ کارآفرینی یکی از رویکردهای مهم جوامع پیشرفته است. هنر اسلامی یکی از حوزه‌های مهم هنری در جهان اسلام محسوب می‌شود و اهمیت ساختار دینی و فرهنگی جامعه‌ی اسلامی لزوم گسترش کارآفرینی در حوزه‌ی اسلامی را ایجاد می‌کند. طراحی و ساخت لوازم کاربردی نظیر قاب آینه هم یکی از رویکردها در حوزه‌ی کارآفرینی می‌باشد و این محصول جایگاه مهم مصرفی و کاربردی در منازل، اماکن و معماری دارد. در این پژوهش شناخت اهمیت کارآفرینی در حوزه‌ی هنر اسلامی با محوریت طراحی و ساخت قاب آینه‌ی فلزی باالهام از مفاهیم هنر و فرهنگ و فلسفه‌ی اسلامی و نیز شناسایی چگونگی و اهمیت بازتاب مفهوم نور در طراحی و ساختار زیبایی‌شناسی محصولی کاربردی چون قاب آینه‌ی فلزی به عنوان اهداف پژوهش مطرح شده است و در این راستا اطلاعات کتابخانه‌ای و داده‌های اسنادی و میدانی با رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه‌ی کیفی و کاربردی قرار گرفته و اطلاعات به شیوه‌ی فیش‌برداری و با استفاده از دوربین عکاسی و اینترنت و مشاهده و کسب مهارت تجربی و عملی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد می‌توان با حفظ تناسب ساختاری محصول کاربردی و مفهوم‌شناسی اسلامی به طراحی و ساخت محصول کاربردی قاب آینه پرداخت و این محصول با الهام‌گیری از مفهوم نور در فلسفه و حکمت اسلامی و کاربرد نقوش نمادین و زبان تصویری رمزی شامل نقوش شمسه، گل‌های ختایی و اسلیمی و عدد 12 تولید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Entrepreneurship Designing and making a Mirror Frames Based on the Semantics of Light in Islam

نویسندگان [English]

  • Sahar Zekavat 1
  • Khashayar Ghazizadeh 2

1 PhD student of Comparative and analytical history of Islamic art, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Entrepreneurship is one of the ways of employment and the development of entrepreneurial culture is the important approaches of advanced societies. Islamic art is the most important fields in the Islamic world and the importance of the Islamic religious and cultural structure creates the need for the expansion of entrepreneurship in the Islamic region. Designing and manufacturing usage furniture and utensil such as mirror frames is one of the approaches in the entrepreneurship fields and this product has an important usage position in homes, places and architecture. also It has been proposed as purposes that recognition the importance of entrepreneurship in the Islamic art with the focus on designing and manufacturing metallic mirror frame with usage the concepts of Islamic art, culture and philosophy and also identification how and importance of reflection the concept of light in design and aesthetic structure of metal mirror frame. In this regard, library and documentary and field information have been studied qualitatively and experimental with descriptive-analytical approach and the information is collected taking notes and using a camera and the Internet, and observing and acquiring experimental and practical skills. The results show that it is possible to design and making the the mirror frame by maintaining the structural coordination of the usage product and coordination of Islamic semantics and this product has been make inspired by the concept of light in Islamic philosophy and wisdom and the use of symbolic motifs including solar, Khatai and Arabesque motifs and the number 12.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Islamic art
  • light
  • mirror frame
  • Islamic mysticism