آثار قابل پذیرش در دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی : 1) مقالات پژوهشی2) مقالات ترویجی 

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به دوفصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع و فرم تعهد اخلاقی  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرم تعهد نویسندگان را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

 دوفصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌نماید.

میانگین بازه زمانی فرایند داوری(اعلام نتیجه داوری مقاله): حداقل 8 هفته 

درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

 

راهنمای نویسندگان

  راهنمای تدوین مقالات :

در صورتی که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا پایان‌نامه (کارشناسی ارشد یا دکتری) است ، لازم است در ذیل عنوان مقاله مشخص شود. همچنین در مقالات مستخرج از طرح پژوهشی، مجری و در مقالات مستخرج از پایان‌نامه، استاد راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول ثبت شوند. گفتنی است مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده  یا نویسندگان بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده باشد.

1- ساختار مقاله

مقاله می‌بایست از ساختار یک مقاله علمی-پژوهشی برخوردار باشد؛ چکیده، مقدمه و بیان مسئله، اهداف و پرسش ( پرسش‌ها ) ، فرضیات ( در صورتی که تحقیق میدانی و فرضیه داشته باشد)، تحقیق، پیشینه، چارچوب نظری/ چارچوب مفهومی، روش تحقیق، معرفی میدان، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر بر اساس پرسش‌های پژوهش، نتیجه‌گیری، منابع، چکیده انگلیسی.

- عنوان مقاله در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن، به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.

- چکیده

چکیده شامل؛ طرح مسأله، روش تـحقیق، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، تکنیک به کار رفته، نـتایج و واژه‌های کلیدی باشد.

- مقدمه و بیان مسئله

مسئله مورد بررسی، تحت عنوان « مقدمه و بیان مسئله» تعریف و به روشنی تبیین شود. لازم به ذکر است که مقدمه و بیان مسأله می‌تواند جدا از هم نوشته شود.

- اهداف و پرسش‌های پژوهش

اهداف و پرسش‌های تحقیق که ناظر به مسئله مورد پژوهش است،

- پیشینه پژوهش

اشاره به کارهای انجام ‌شده در حوزه مورد تحقیق و بیان وجه تمایز تحقیق حاضر با سایر پژوهش‌های انجام شده دارد.

- ملاحظات نظری/ چارچوب نظری / چارچوب مفهومی

هر تحقیقی برای ارزیابی نیازمند یکی از سه عنوان: ملاحظات نظری، چارچوب نظری یا چارچوب مفهومی،  باشد.

- روش تحقیق

نویسنده یا نویسندگان محترم بایستی توضیح دهند در انجام این تحقیق از چه روش کمی یا کیفی و سطوح متفاوت هریک استفاده کرده‌اند. در ضمن نویسنده یا نویسندگان بایستی در انتهای روش تحقیق مشخص کنند که تحقیق چه مراحلی را پشت سرمی گذارد تا به نتیجه برسد. به عبارتی روش‌تر، مسیر پاسخگویی به سؤال‌های مطرح شده بیان شود.

- یافته‌های پژوهش

یافته‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود.

- بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.

- فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.

–چکیده انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.

 

2- حجم و فونت مقاله

- مقاله باید در محیط نرم­افزاری 2013 Word  و یا نسخه پایین­تر، حداکثر در 18 صفحه (بین 6000 تا 7000 کلمه) با فونت B lotus نازک،اندازه 12 و فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتی­متر، حروف­چینی و تایپ گردد.

- چکیده فارسی با فونت Blotus ، اندازه 12 و چکیده لاتین با فونت Times New Roman، اندازه 11، بین ( 150تا 250 کلمه) تعداد واژگان کلیدی بین (4 تا 6 واژه ) تدوین گردند.

-مقدار حاشیه از بالا 3،‌ از پایین 2.5، از راست 3 و حاشیه چپ 2.5 سانتی­متر باشد.

- عنوان مقاله با فونت B Titr، اندازه 12 و مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت  Blotus، اندازه11 نگارش شوند.

- فهرست عناوین متن با فونت B lotus، اندازه  12Bold  و نیز منابع و مآخذ با فونت  B lotus، اندازه 11 نگاشته شود.

نکته :  در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشت‌ها آورد.

3- صفحه اول مقاله

- الزاماً این صفحه می­بایست جداگانه در فایلی به نام مشخصات نویسندگان ارسال شود.

- نام و نام خانوادگی،رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی درج گردد.

- نشانی کامل نویسندة عهده‎دار مکاتبات، شامل؛ نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‎نگار(پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی ذکر شوند(از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‎های مقاله باید خودداری شود).

- عنوان کامل مقاله به انگلیسی درج گردد.

 

4- تصاویر، نقشه­ها و جداول

- تنها در صورت لزوم، از تصاویر و نقشه­های با کیفیت بسیار بالا استفاده کنید. در مورد نقشه و جدول نیز تمامی موارد ذکرشده در آنها می‌بایست کاملاً خوانا باشد.

- تمامی تصایر، نقشه و جداول می‌بایست در متن مقاله و پایین مطلب مرتبط آورده شود.

- در بالای تصاویر، نقشه­ها و جداول شماره و توضیح آن آورده می‌شود و در پایین، منبع ذکر خواهد شد (B lotus، اندازه 11).

 

 

5- پاورقی­ها

- تمامی توضیح‌ها باید به صورت پاورقی در پایین صفحه مربوط آورده شوند.

- نگارش لاتین تمامی اسامی خاص باید در پاورقی آورده شود.

- لاتین مفاهیم و واژگان تخصصی باید در پاورقی آورده شود.

-پاورقی فارسی سمت راست، با فونت و اندازهB lotus 11  باشد.

- پاورقی انگلیسی سمت چپ با فونت و اندازه  Times New Roman 10 باشد.

  ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه­ نامه ارائه شده توسط APA( انجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند.

 6- شیوه ارجاع در متن

پس از مطلب اقتباس شده به صورت (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات). اگر منبع خارجی باشد معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شود. (زاهدی، 1392: 152)؛ (گیدنز، 1995: 126). در مورد تألیفات مشترک دو نفر (پارسونز و شیلز، 1965: 12) بیش از دو مؤلف (توسلی و همکاران، 1378: 61).

در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد در متن، نویسنده اول و همکاران نوشته می­شود ولی در فهرست منابع اسامی تمام نویسندگان آورده می­شود.

 

7- شیوه ارجاع در پایان مقاله

 تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.

 در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

کتاب:

- نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.

   گیدنز، آنتونی (1382)، جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

 مقاله مندرج در مجلات:

- نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، صفحه.

رستمی، فرزاد و غلامی، محسن (1394)، «امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی، دوره 3، شماره6، صص 48- 23.

مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرةالمعارف‌ها:

- نام‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.

 افتخاری، اصغر (1380)، «ناامنی محدود: بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام»، در مجموعه مقالات جهان‌شمولی و جهانی‌سازی، تهران: انتشارات اندیشه معاصر، صص220-243.

پایان­نامه یا رساله تحصیلی:

- نام‌خانوادگی، نام (سال)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، دانشگاه، استاد راهنما.

ایمانی جاجرمی، حسین (1384)، بررسی جامعه­شناختی عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در توسعه محلی،رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر مصطفی ازکیا.

منابع اینترنتی:

- نام‌خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار در سایت)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی.

- رحیمی، محمد (1390)، سنجش اعتماد اجتماعی، http://socialsciences.ir

 منابع انگلیسی:

Peterman, W. (2000). Neighborhood Planning and Community-Based Development. Thousand Oaks,CA: Sage Publishers.

 

Besser, T L. (2003). New economy in rural, urban, and metropolitan locations. Rural Sociology, 68(4), 531-553.

 

8- ملاحظات :

تذکر1- * نویسندگان مقالات، مسئول محتوا و پاسخگوی نظرات ارائه شده در نوشته های خود می باشند.*

تذکر2 - * نویسندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش قرار می گیرد موظف به پرداخت هزینه چاپ در زمان اعلام شده می باشند .*