آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1324
تعداد پذیرش 219
تعداد عدم پذیرش 679

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 301
تعداد مشاهده مقاله 319387
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78837
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 17 %