آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1392
تعداد پذیرش 227
تعداد عدم پذیرش 723

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 314
تعداد مشاهده مقاله 354169
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 123782
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 16 %