آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1283
تعداد پذیرش 210
تعداد عدم پذیرش 663

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 295
تعداد مشاهده مقاله 301193
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73036
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 16 %