آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1190
تعداد پذیرش 168
تعداد عدم پذیرش 611

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 239
تعداد مشاهده مقاله 245049
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 59719
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 14 %