آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1121
تعداد پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش 586

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 222
تعداد مشاهده مقاله 226280
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56269
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 12 %