هزینه‌های بررسی اولیه و پذیرش نهایی مقاله‌ها در فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی:
   هزینه‌های بررسی اولیه و پذیرش نهایی مقاله‌ها در فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی:  از تاریخ  22 اردیبهشت 1401در هیات تحریریه مقرر شد پس از تایید مقاله، مبلغ 6.000.000 ریال برای چاپ مقاله از نویسندگان محترم دریافت ‌شود. شماره حساب: 57800133209    به نام: سازمان بسیج اساتید (ودجا) نزد بانک سپه شناسه شبا: IR890150000000057800133209   از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است پس از واریز مبلغ موردنظر، رسید بانک را اسکن کند و به عنوان فایل پیوست بارگذاری نماید.

مطالعه بیشتر

تماس با نشریه از طریق شماره تماس 02166975605 امکانپذیر است .
تماس با نشریه از طریق شماره تماس 02166975605 امکانپذیر است .

مطالعه بیشتر