معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری
معرفت دینی، زمینه ساز سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

محسن عامری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده؛ محمدرضا فاضلی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 9-36

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.1.1

چکیده
  وجود عوامل تقویت‌کننده، موجب افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف سازمانی است. گرایش مدیران به معارف اسلامی، یکی از راه‌های ایجاد کنترل درونی در آنهاست و باعث می‌شود مدیران با توجه به باورها و ارزش‌های خود، ...  بیشتر
تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای
تحلیل گفتمانی مفهوم رفاه اجتماعی در انقلاب اسلامی با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

محمد سهیل سرو؛ علی ذوعلم

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 37-62

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.2.2

چکیده
  رفاه اجتماعی ادارة امور مادی و روانی جامعه است و با مقولاتی نظیر کیفیت زندگی و آسایش در امور روانی و معیشت و مزایا و خدمات اجتماعی در امور مادی ارتباط دارد. در این مقاله با هدف دستیابی به‌ نگاه انقلاب ...  بیشتر
مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایم‌های جریان اصلی توسعه: امکان یا امتناع دستیابی به سنتزی نوین
مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایم‌های جریان اصلی توسعه: امکان یا امتناع دستیابی به سنتزی نوین

نازنین زهرا ستوده؛ فرشته بهرامی پور

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 63-91

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.3.3

چکیده
  فهم جایگاه نظری الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تبیین ویژگی­های آن و استفاده از تجربة سایر نظریه­های توسعة اقتصادی برای دستیابی به الگویی کاربردی و عملی در ایران ضروری به‌نظر می­رسد. پرسشی که در پژوهش ...  بیشتر
بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره‏وری نیروی انسانی (نمونه پژوهش: شرکت فولاد هرمزگان)
بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره‏وری نیروی انسانی (نمونه پژوهش: شرکت فولاد هرمزگان)

حمیدرضا سهراب؛ داود غلامرضایی؛ سید صادق بحرینی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 92-120

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.4.4

چکیده
  هدف این پژوهش «بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره ‏وری نیروی انسانی» است که از نظر روش اجرای تحقیق، توصیفی‌ـ‌پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعة آماری این تحقیق را مدیران، رؤسا، ...  بیشتر
بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت»
بحران‌های مدرنیته و ریشه‌های انسان‌شناختی آن؛ به مثابة شاهدی بر ضرورت «الگوی نوین پیشرفت»

عبدالرسول مشکات؛ محسن شیراوند

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 121-150

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.5.5

چکیده
  همچنان که بسیاری از متفکران اذعان دارند، تمدن مدرن، دارای یک روی درخشان و پیشرفته و یک روی تاریک و بحرانی است. موضوع این مقاله، بررسی رویة چالش خیز و بحرانی آن و نیز جستجوی ریشه‌ها و خاستگاه‌های نظری ...  بیشتر
مطالعة اخلاق کار در شرکت‌های خصوصی با بهره‌وری بالا در شهر تهران
مطالعة اخلاق کار در شرکت‌های خصوصی با بهره‌وری بالا در شهر تهران

مهناز پورهاشمی؛ سعید معیدفر؛ سید محمود نجاتی حسینی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 151-174

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.6.6

چکیده
  اخلاق کار و میزان بهره‌وری پایین در ایران یکی از مسائلی اجتماعی است که جامعه‌شناسان، سیاستگذاران و صاحب‌نظران سازمانی به آن پرداخته‌اند و دلایلی برای این ضعف بر شمرده‌اند. در این باره، مطالعات متنوعی ...  بیشتر
ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

حسن موفق؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن زیاری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 175-194

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.7.7

چکیده
  هیچ مکتبی به اندازة اسلام برای دانش و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین اسلام انسان‌ها را از خطر جهل برحذر نداشته است. مدیریت دانش، مفهوم تازه‌ای نیست و بیشتر حاصل کار تمدن‌های قدیمی از جمله ...  بیشتر
الگوی اسلامی ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا
الگوی اسلامی ایرانی شهر مطلوب در اندیشة ملاصدرا

روح الله عشریه؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ محمد رضا پاکدل؛ عزیز جوانپور هروی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 195-224

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.8.8

چکیده
  امروزه در تئوری شهرسازی، شهرهای مطلوبی از طرف نظریه‌پردازان غربی ارائه گشته که تأثیر زیادی در شکل‌گیری شهرهای جهان داشته‌اند. این اندیشه‌ها به این دلیل که با الگوی ایرانی‌ـ‌اسلامی همخوانی ندارند، ...  بیشتر
رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها
رهیافت تمدنی به قرآن وسیرة رسول خدا(ص)؛ مطالعه موردی: راهبرد مشورت ؛ مبانی و پیامدها

محمد نصیری؛ رمضان رضائی؛ حسین زارعکار

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 225-240

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.9.9

چکیده
  تشکیل حکومت به‌طور قطع از مظاهر هر تمدنی است؛ چنانکه یکی از مقوله‌های مهم در حکومت‌داری، اهمیت به آراء عمومی و مشورت با مردم است. اینکه مشورت با مردم یکی از اقدامات مهم و بلکه بخشی از سیرة رسول خدا(ص) ...  بیشتر
آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی)
آسیب شناسی موانع تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق جنبش نرم افزاری (با استفاده از دیدگاه های اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی)

حسن محمدمیرزائی؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ حسن مرادی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 241-267

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.10.0

چکیده
  جنبش نرم افزاری و تولید علم دینی )بالاخص در حوزه مطالعات علوم انسانی( یکی از مهمترین مسایل مطرح در مجامع علمی ایران )اعم از حوزوی و دانشگاهی( طی سالیان اخیربوده که البته  با نشیب های زیادی نیز همراه بوده ...  بیشتر
ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو
ارزیابی مسأله خانواده با محوریت نقش زن در سند ملی آموزشی 2030 یونسکو

مریم سلگی؛ سوده کریمی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 267-298

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.11.1

چکیده
  رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری کلان ملّی خود مد نظر داشته باشند. آموزش هدف چهارم این دستور کار می­باشد. از جمله ...  بیشتر
ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن)
ارزش های مطلوب طراحی مسکن از منظر اندیشه اسلام (گامی در مسیر تبیین الگوی اسلامی ایرانی مسکن)

آزیتا بلالی اسکویی؛ صادق نظری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، صفحه 299-345

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.12.2

چکیده
  امروزه با توجه به بحث پیرامون هویت در معماری معاصر کشور و نیز الزام ها و ظرفیت های فرهنگ بومی، توجه به دانش (شناخت ها) و بینش (فلسفه وجودی) ارزش های فرهنگ اسلامی در معماری مسکن به منظور حرکت در جهت تبیین ...  بیشتر