بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی
بررسی تطبیقی آموزه‌های اسلامی و ریشه‌های مذهبی کارآفرینی

محمد امینی؛ نادر نادری؛ بیزن رضایی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 10-46

چکیده
  این مقاله درصدد است بعد از شناخت ریشه‌های اخلاقی-مذهبی مؤثر در کارآفرینی نخستین سرمایه‌داری، اولاً نظر اسلام را در خصوص این ریشه‌های اخلاقی-مذهبی ارائه دهد و ثانیاً آموزه‌های اساسی‌ای را بیان کند ...  بیشتر
جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری
جایگاه زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

محمد باقر میرزایی حصاریان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 48-75

چکیده
  زبان‌ فارسی‌‌ میراثی‌ عظیم‌، باشکوه‌ و بسیار ارزشمند فرهنگی‌ است؛ با این حال، پرسش اساسی آن است که در تمدن نوین اسلامی جایگاه زبان فارسی چگونه خواهد بود و راه‌های دستیابی به آن جایگاه چیست؟ پژوهش ...  بیشتر
راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره)
راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمد علی شاه‌آبادی(ره)

غلامرضا جمشیدیها؛ سیدمحمدجواد قربی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 78-108

چکیده
  نظام سیاسی اسلام برای تعالی نیازمند توجه به اقتصاد است و ساختارهای اقتصادی در حکومت باید در برابر آسیب ها، تهدیدات و چالش‌ها مستحکم شوند از این رو، تبیین روندهای استحکام بخشی به نظام اقتصادی در حکومت ...  بیشتر
طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مناطق روستائی مبتنی بر مدیریت جهادی
طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مناطق روستائی مبتنی بر مدیریت جهادی

مهدی جمال؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 110-137

چکیده
  کارآفرینی و توسعه آن در مناطق روستایی یک استراتژی مهم برای توسعه اقتصادی و برون رفت از بحران هایی مانند فقر، بیکاری، مهاجرت بی رویه از روستاها و کمبود کالاهای مصرفی اساسی بحساب می آید. توسعه کارآفرینی ...  بیشتر
تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

جواد علی پور؛ هاتف پوررشیدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 140-167

چکیده
  سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در دهه‌های آینده با الهام از مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسلامی در صدد تحقق اهداف پبشرفت و توسعه است. از ...  بیشتر
طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت)
طراحی الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه ای به ابتنای ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی (با تمرکز بر روش شفافیت گرایی مولد ذیل فلسفه خادمیت)

محمد دادفر؛ رضا نجاری؛ کمال میانداری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 170-215

چکیده
  تاریخ بشر با تفاوت‌هایی در الگوها و سبک‌های مدیریتی همراه بوده که به اقتضای بافت فرهنگی- اجتماعی هر جامعه‌، حلقه مفقوده در راهبرد انتخاب و انتخاب‌گری صحیح از میان کثرات در عالم ربط‌ها و نسبت‌ها است؛ ...  بیشتر
ارزیابی تغییرات کالبدی فضایی آرامگاه‌های ایلخانی و صفوی اصفهان، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی- ایرانی
ارزیابی تغییرات کالبدی فضایی آرامگاه‌های ایلخانی و صفوی اصفهان، گامی در مسیر شناخت الگوی پیشرفت معماری اسلامی- ایرانی

آزیتا بلالی اسکویی؛ یحیی جمالی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 218-266

چکیده
  بقاع متبرکه، از جمله بناهای عمومی در سرزمین ایران هستند که از جنبه‌های مختلف اجتماعی، هنری، مذهبی و تاریخی حائز اهمّیّت می‌باشند و از نظر اهمیت برای جامعه دیندار ایران، بعد از مساجد، رتبه دوم را در ...  بیشتر
شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران
شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران

اسماعیل عبدی؛ علی محقر؛ محمدسعید تسیلمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 268-298

چکیده
  مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از استراتژی‌های نسبتا موفق توسعه فناوری و رشد فعالیت‌های نوآورانه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سرزمین اصلی در بسیاری از کشورهای دنیا بوده است. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد ...  بیشتر
نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران)
نقش دانش و مسئولیت‌پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور (مطالعه موردی 5 منطقه منتخب شهر تهران)

وحید صالحی؛ منصور شریفی؛ حبیب الله کریمیان دهقی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 302-324

چکیده
  مفهوم شهروندی یکی از دیرپاترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، حقوقی و شهری است که متفکران، در حوزه های مختلف و از یونان باستان تا به امروز به آن توجه داشته اند. کسب مهارت های شهروند، یا به عبارت دیگر تبدیل شدن ...  بیشتر
مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مأموریت راهبردی جنبش اجتماعی بسیج دانشجویی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

علیرضا حدادی؛ سیدمحمدصادق امامیان؛ مرتضی زمانیان

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 324-369

چکیده
  بسیج دانشجویی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی که نقشی مؤثر در تحولات گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش دارد، نیازمند هدف گذاری دقیق، تعیین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی ...  بیشتر
بررسی و نقد سند الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت (به عنوان سند بالادستی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)
بررسی و نقد سند الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت (به عنوان سند بالادستی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران)

اکبر طلابکی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 372-391

چکیده
  با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست‌های کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء و تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن ...  بیشتر
نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها
نقش آموزه ها و نهاد های دینی در مدیریت جامع آبخیزها و ارائه راهکارها

محمد محمدلو؛ امیر سعدالدین؛ حسین محمدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 394-430

چکیده
  به منظورتحقق امنیت در حوزه های آب و غذا و برون رفت از چالش‌های موجود و پیش روی در زمینه حفاظت محیط زیست، امروزه اندیشمندان رویکرد مدیریت جامع آبخیزهارا اثربخش و سودمند پیشنهاد می‌نمایند. ادراک واقعی ...  بیشتر