نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

زبان‌ فارسی‌‌ میراثی‌ عظیم‌، باشکوه‌ و بسیار ارزشمند فرهنگی‌ است؛ با این حال، پرسش اساسی آن است که در تمدن نوین اسلامی جایگاه زبان فارسی چگونه خواهد بود و راه‌های دستیابی به آن جایگاه چیست؟ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و پیکره بنیاد است. پیکره‌ی پژوهش شامل نوزده سخنرانی رهبری در بازه‌ی زمانی1370 تا 1398 در مناسبت‌ها و در جمع افراد گوناگون درباره‌ی زبان فارسی است که از بین 266 سخنرانی حاوی سخنانی درباره‌ی زبان فارسی در جمع‌آوری گردیده ؛ این تعداد سخنرانی با استفاده از ابزار جستجو در پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری یافت شد. پس از تعیین پیکره‌ی پژوهش، ابتدا رئوس مطالب اصلی ارائه شده در هر سخنرانی استخراج شده در ادامه، مطالب گزینش یافته دسته‌بندی و تحلیل گردیده است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که زبان فارسى از دید رهبری به عنوان بهترین حامل و رسانه براى معارف، افکار، نوآورى و تمدن عمیق اسلامى و نیز به سبب ظرفیت والای زبانی، نقش مهمی در تمدن نوین اسلامی دارد؛ با این حال باید بستر و زمینه‌های لازم برای نقش‌آفرینی زبان فارسی در تمدن نوین اسلامی فراهم گردد و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های لازم آن درنوردیدن مرزهای علمی جهان و تولید علوم روز جهان به زبان فارسی است. البته در کنار این امر مهم، باید به موضوعات دیگری همچون پاسداری‌ از زبان‌ فارسی‌ و پویاسازی و پالایش آن نیز توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Persian Language in Modern Islamic Civilization From the perspective of Leadership

نویسنده [English]

  • mohammad bagher mirzaei hesarian

teaching Persian to Non-Persian speakers department, literature and human science faculty, IKIU,Iran.

چکیده [English]

The Persian language is a great, magnificent and very valuable cultural heritage; however, the essential question is how will be the position of Persian language in modern Islamic civilization. And what are the ways to get there? The present study is a descriptive-analytical research. The corpus of research consists of eighteen leadership lectures on the occasion and among various people on the Persian language collected from 266 lectures containing lectures on Persian; after determining the corpus of the research, first outline the main content presented in each extracted lecture. The selected material is then categorized and analyzed. The results of the study indicate that Persian from the perspective of leadership is as the best carrier and medium for knowledge, thoughts, innovations and deep Islamic civilization; so, because of its high linguistic capacity plays an important role in modern Islamic civilization; However, it is necessary to provide the background for the role of the Persian language in modern Islamic civilization. And one of the most important fields is to cross the scientific boundaries of the world and to produce the up-to-date sciences in Persian. Of course, besides this important issue, other issues such as protecting the Persian language and its dynamism and refinement should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language"
  • Modern Islamic Civilization"
  • Leadership"
  • "
  • expressions"
اکبری، مرتضی و رضایی، فریدون(1396)، «واکاوی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 3(5)، 85-108.
بهمنی, محمدرضا (1393)، «تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای (چیستی و چگونگی تکامل تمدنی جمهوری اسلامی ایران)»، نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات)،19(74)، 198 -237.
تقی‌نیا، الهام، صوفی،نصیرعلی، رستمی، فرشته (1393)، «شاخصه‌های تمدن اسلامی از منظر آیات و روایـات»، فصـلنامه پـژوهش‌هـای  اجتماعی اسلامی؛ 20(3): 22-3.
داوری اردکانی، رضا (1311)، تمدن و تفکر غربی، تهران: انتشارات ساقی، 110.
خامنه‌ای، سید علی (70.11.29)، بیانات در دیدار با اعضای فرهنگستان زبان وادبیات فارسی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (72.05.17)، بیانات در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسؤولان رایزنی های فرهنگی خارج از کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (72.11.18)، بیانات در دیدار با جمعی‌ از ایران‌شناسان‌ و استادان‌ ادبیات‌ فارسی‌ در کشورهای‌ مشترک‌المنافع‌، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (74.06.13)، بیانات در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما و مسؤولان بخشهای معاونت سیاسی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (74.10.16)، بیانات در دیدار با اعضای مجمع بین المللی استادان زبان فارسی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (75.05.29)، بیانات در دیدار نمایندگان فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در خارج از کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (77.02.23)، بیانات در دیدار جمعی‌ از اساتید و رؤسای‌ دانشگاهها و فرهنگستانهای‌ علوم‌، هنر، پزشکی‌، ادب‌ و زبان‌ فارسی‌، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (77.12.12)، بیانات در دیدار با اعضاى دومین مجمع بین‏المللى زبان فارسى، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (81.05.23)، بیانات در دیدار با رایزنان‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در خارج‌، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (84.12.05)، بیانات در دیدار با اعضای مجمع عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاههای کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (86.06.12)، بیانات در دیدار با افتخار آفرینان المپیادهای کشوری، دانشجویی، دانش آموزی و جهانی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
 خامنه‌ای، سید علی (88.12.11)، بیانات در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسوولان و نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (91.07.22)، بیانات در دیدار با مردم شهرستان اسفراین، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (92.05.15)، بیانات در دیدار با اساتید، محققان و پژوهشگران، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (92.07.17)، بیانات در دیدار با نخبگان جوان سراسر کشور، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (920919)، بیانات در دیدار با رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (97.07.25)، سخنرانی در دیدار با  نخبگان و استعدادهای برتر علمی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir.
خامنه‌ای، سید علی (98.02.11)، سخنرانی در دیدار با معلمان و فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت روز معلم، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی:. www.leader.ir
خامنه‌ای، سید علی (98.02.30)، جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی، پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: www.leader.ir
کشاورز ترک، عین الله، تسنیمی، مجتبی، نصیرلو، سودابه (1396)، «بررسی مولفه‌ها و الزامات آینده‌نگاری تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری»، مجموعه مقالات دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران.
مرادی، فاطمه (1395)، «بررسی نقش زبان عربی در استحکام تمدن ایرانی اسلامی»، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رشت، ایران.
نقشه‌ی جامع علمی کشور برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری به نشانی: http://ipwna.ir
یاقوتی، ابراهیم(1398)، مولفه‌ها و راهکارهای تمدن نوین اسلامی در اندیشه های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی). شاهد اندیشه, 1(1), 107-138.