نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه دکتری مدیریت دولتی،گرایش رفتار سازمانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تاریخ بشر با تفاوت‌هایی در الگوها و سبک‌های مدیریتی همراه بوده که به اقتضای بافت فرهنگی- اجتماعی هر جامعه‌، حلقه مفقوده در راهبرد انتخاب و انتخاب‌گری صحیح از میان کثرات در عالم ربط‌ها و نسبت‌ها است؛ لذا نیاز به انتخاب است و جوامعی که به انتخاب درست می‌رسند، پیشتاز و صف‌شکن به سمت رفاه دنیوی و سعادت اخروی خواهند بود که به نظر می‌رسد الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه‌ای به اقتضای مقوله‌های اصلی آن می‌تواند تأمین‌گر این هدف و جنبه مدیریت کلان ذیل فلسفه اجتماعی و مدیریت تراز اسلامی باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی ذیل نظریه‌سازی داده‌بنیاد و با تحلیل‌مندی بین رشته‌ای انجام شد، با بررسی سه‌گانه‌ای از نامه 53 نهج البلاغه (منشور مدیریت)، تتبعات پژوهش و 13 مصاحبه اکتشافی با مدیران و کارکنان دولتی و غیر دولتی به کدگذاری پرداخته شد. مطابق با یافته‌های پژوهش که در پی پاسخ به این سؤال راهبردی بود که «الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه‌ای متشکل از چه عواملی بوده و چگونه الگویی است؟» 191 عامل در مرحله کدگذاری باز در دو سطح ایجابی و سلبی احصا شد که پس از تأیید عوامل با بررسی مجدد توسط مصاحبه شوندگان، کفایت داده‌ها با اشباع نظری حاصل شد و سپس با کدگذاری محوری، 35 مقوله ایجابی و سلبی تعیین شد که با کدگذاری انتخابی که مدیریت رصدخانه‌ای است و مراحل 6 گانه کدگذاری محوری، الگوی پژوهش ترسیم و ذیل ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی و فلسفه خادمیت، الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه‌ای طراحی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dadfar 1
  • Reza Najjari 2
  • Kamal Miandari 3

1 Researcher

2 Prof

3 Prof

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Observatory Management
  • Endemaji Protocol
  • Productive Transparency
  • Philosophy of Stewardship
قرآن کریم.
امام خمینی، سید روح الله. صحیفه نور. پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه (قبول قطعنامه 598). 29 تیر 1367.
بیانات امام خامنه ­ای، http://farsi.khamenei.ir/index.html
آذر، امیر اسماعیل(۱۳۸۹). عبرتگاه تاریخ. تهران: انتشارات سخن.
آهوپای، مریم و زارعی­وش، فاطمه (1396). «ارائه الگویی اسلامی از معیارهای مدیریت دولتی با رویکرد تطبیقی به نظریه­های «عاملیت» و «خادمیت»». اسلام و پژوهش­های مدیریتی. شماره14: 76-57.
الوانی، سید مهدی(1380). اشاره. مطالعات مدیریت، بهبود و تحول. شماره30-29.
الوانی، سید مهدی(1381). نظریه خادمیت و عاملیت: آیا مدیران خود را وقف سازمان می‌کنند یا سازمان وقف آنان می‌گردد؟ فرایند مدیریت و توسعه. شماره55: 11-6.
ابن ابی­ جمهور احسائی، محمد بن زین­الدین(1403). عوالی اللآلی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة. قم: مؤسسة سیدالشهداء.
باترا، پرومود و ویجی باترا (1396). ایده­های عملی مدیریت. ترجمه سید سعید مهدوی. چاپ2. تهران: انتشارات اشجع.
بدرا، محمدشتا و نعمت­الله زمانی علی­آبادی(1394). الگوی راهبردی اسلامی- ایرانى پیشرفت در منطق امام خامنه­ای مبتنی بر رویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی. اسلام و مدیریت. سال4. شماره7: 138-109.
پورعزت، علی اصغر(1392). مبانی مدیریت دولتی. چاپ2. تهران: انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
پورعزت، علی اصغر(1389). مدیریت راهبردی عصرمدار: رویکرد آینده­پژوهانه به ­منافع عمومی. چاپ2. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
پورعزت، علی اصغر و میریعقوب سیدرضایی(1396). ارزشیابی عملکرد دولت­ها و حکومت­ها. تهران: انتشارات سمت.
جمشیدیها، غلامرضا و نوراله نورانی(1397). جامعه­شناسی برهانی، نگاهی نو در نظریه­پردازی جامعه­شناختی. نظریه­های اجتماعی متفکران مسلمان. سال8. شماره1: 58-37.
حافظ­ نیا، محمد رضا (1389). مقدمه­­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ17. ویراست2. تهران: انتشارات سمت.
خسروپناه، عبدالحسین (1386). نظریه دیده­بانی (فلسفه مضاف تاریخی- منطقی به مثابه نظریه تحول در علوم). اندیشه نوین دینی. سال3. شماره10: 46-9.
دانائی ­فرد، حسن(1392). چالش­های مدیریت دولتی در ایران. چاپ7. تهران: انتشارات سمت.
دانائی ­فرد، حسن(1391). طراحی رصدخانه ملی درس­آموزی سیاستی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران: خردمایه نظری، مفهوم­پردازی عملیاتی و چالش­های فرارو. سیاست علم و فناوری. سال4. شماره4: 24-13.
دانائی­ فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و عادل آذر(1392). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. چاپ2. ویرایش جدید. تهران: انتشارات صفار.
دهخدا، علی اکبر (1377). لغت­نامه. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
رز، ریچارد(1390). سیاستگذاری عمومی مقایسه­ای، ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رضایی، زهرا؛ محمدی، اسفندیار و طیبه رضایی(1392). بررسی رابطه شفافیت سازمانی بر احساس هویت و تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان ایلام. همدان: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار.
سجادى، جعفر (1373). فرهنگ معارف اسلامى. چاپ3. تهران: انتشارات کومش.
سلیمی، جلیل و رضا مکنون (1397). فراتحلیل کیفی پژوهش‎های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. مدیریت دولتی. دوره10. شماره1: 30-1.
صدر، سید محمد باقر (1387). قواعد کلی استنباط: حلقه اول از دروس فی علم الاصول. ترجمه و شرح رضا اسلامى. قم: مؤسسه بوستان کتاب.
صفری، محمد و مریم فتاح زیارانی (1397). شناسایی، مفهوم­سازی و تبیین فرایند سوت­زنی در سازمان (مطالعه موردی: شرکت سنگ آهن گهرزمین). مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره16. شماره3: 643-617.
شریعتمداری، علی و عقیل ملکی­فر (1388). چشم­ انداز: چگونه رهبران آن را می­سازند، انتقال می­دهند و برقرار می­سازند؟ تهران: اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).
شوماخر، ارنست فردریک (1372). کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی. ترجمه علی رامین. چاپ3. تهران: انتشارات سروش.
طباطبایی، سید محمدحسین (1389). اصول فلسفه و روش رئالیسم. با مقدمه وپاورقی استاد مطهری. چاپ18. قم: انتشارات صدرا.
قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج (1407). صحیح مسلم. بیروت: مؤسسة عز الدین.
کاشانی­پور، محمد. فرخی، مجتبی. غلامی جمکرانی، رضا. مهربان­پور، محمد رضا. و حسین میثمی (1398). الگوی اسلامی کسب و کار پایدار. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی. دوره7. شماره14: 224-196.
گائینی، ابوالفضل (1397). بررسی و تبیین انسان سازمانی با تأکید بر آراء حکمت متعالیه در علم النفس. روش­شناسی علوم انسانی. سال24. شماره95: 127-105.
گائینی، ابوالفضل (1390). درسنامه مبانی معرفت­شناسی تئوری­های سازمان و مدیریت. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
مجلسی، محمد باقر (1403).‌ بحار الأنوار. تصحیح جمعی از محققان. چاپ2. بیروت:‌ دار إحیاء التراث العربی.
محمدی، فرهنگ (1395). طراحی و تبیین مدل سازمان تحول­گرا (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش استان فارس). رساله دکتری مدیریت دولتی. دانشگاه پیام نور: مرکز تحصیلات تکمیلی.
مرادی، مرتضی (1393). طراحی و تبیین مدل سازمان خردگرا (مورد مطالعه: ادارات کل استان همدان). رساله دکتری مدیریت دولتی. دانشگاه پیام نور: مرکز تحصیلات تکمیلی.
مطهری، مرتضی (1389). علل گرایش به مادیگری. قم: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (1378). مجموعه آثار (22). تهران: انتشارات صدرا.
هومن، حیدرعلی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: انتشارات سمت.
یحیایی ایله­ای، احمد (1381). اصول و آداب تشریفات. هنر هشتم. شماره26: 53-47.
Amanatidou, Effie. Butter, Maurits. Carabias, Vicente. Könnölä, Totti. Leis, Miriam. Saritas, Ozcan. Schaper-Rinkel, Petra. and Victor van Rij (2012). On Concepts and Methods in Horizon Scanning: Lessons from Initiating Policy Dialogues on Emerging Issues. Science and Public Policy. Vol. 39 (Issue. 2): 208-221.
Bengston, David (2013). Horizon Scanning for Environmental Foresight: A Review of Issues and Approaches. USA: Department of Agriculture.
Choo, Chun Wei (2001). Environmental Scanning as Information Seeking and Organizational Learning. Information Research. Vol. 7 (Issue. 1): 1-7.
Dov (2003). The Happy Organization; Workplace News, Strategic Action Group. Workplace News: Strategic Action Group, www.sagltd.com
Creswell, John (2005). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 2nd Edition. Upper Saddle River, N.J Merrill.
Creswell, John (2012). Educational  Research:  Planning,  Conducting,  and Evaluating  Quantitative  and  Qualitative  Research.  4th    Boston:  Pearson Publication.
Fernández, Walter (2004). Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods. 2 (2): 83-94.
Lee, Jinyoul (2001). A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Nebreska: In Proquest UMI Database.
Lincoln, Yvonna. And Egon Guba (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills. CA: Sage.
Van Rij, Victor (2010). Joint Horizon Scanning: Identifying Common Strategic Choices and Questions for Knowledge. Science and Public Policy. Vol. 37 (Issue. 1): 7-18.
Yoshiura, Vinicius Tohoru. Yamada, Diego Bettiol. Pellison, Felipe Carvalho. de Lima, Inácia Bezerra. Damian, Ieda Pelogia Martins. Rijo, Rui Pedro Charters Lopes. Marques, João Mazzoncini de Azevedo. And Domingos Alves (2018). Towards a Health Observatory Conceptual Model based on the Semantic Web. Procedia Computer Science. Vol. 138: 131-136.