مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مجید مختاریان پور

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، صفحه 9-30

چکیده
  بررسی آثار و پیامدهای 57 سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما نشان می‌دهد توسعه به سبک غربی (و تنها با جرح و تعدیل‌های اسلامی) از یک سو نتوانسته به مانند کشورهای غربی باعث توسعه کشور شود و از سوی دیگر نیز باعث ...  بیشتر
بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها
بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

عباس غریب؛ علی علی طالب؛ ستاره عباسی؛ اردشیر شیری

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، صفحه 31-46

چکیده
  مدیریت جهادی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در حکم الگوی مطلوب مدیریتی است؛ الگویی که قابلیت‌های لازم برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد آن توانایی‌ها و ارزش‌هایی است که از یک نظام ...  بیشتر
بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی اسلامی و تعهد کارکنان با میانجی‌گری عدالت سازمانی
بررسی رابطه میان مدیریت منابع انسانی اسلامی و تعهد کارکنان با میانجی‌گری عدالت سازمانی

فرزاد فشارکی؛ سعید صحت

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، صفحه 47-72

چکیده
  مدیریت منابع انسانی اسلامی از مولفه‌های کلیدی برای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت اسلامی در سازمان‌ها به شمار می‌رود. پیاده‌سازی رویه‌های مدیریت منابع انسانی اسلامی در سازمان‌ها می‌تواند منشا تغییراتی ...  بیشتر
بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی
بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی

سعید غیاثی ندوشن؛ عباس عباسپور؛ کاوه قدمی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، صفحه 73-88

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1395 انجام شد.روش تحقیق:این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، ...  بیشتر
مطالعه‌ای اسنادی پیرامون نقش زنان استان ایلام در فرایند انقلاب اسلامی ایران
مطالعه‌ای اسنادی پیرامون نقش زنان استان ایلام در فرایند انقلاب اسلامی ایران

مرتضی اکبری

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، صفحه 89-110

چکیده
  حضور زنان ایران در مسائل سیاسی–اجتماعی و فرهنگی جامعه از نیمه‌ دوم قرن نوزدهم میلادی شروع و به‌ویژه در دوره‌ی پهلوی(دوم) روند بیشتری یافت به‌طوری‌که زنان را به بی حجابی و تقلید از فرهنگ غرب تشویق ...  بیشتر
عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی
عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی

محمدرضا جابرانصاری؛ رضا نجف بیگی؛ سیدمهدی الوانی

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، صفحه 111-124

چکیده
  اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه‌ساز ...  بیشتر
جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران
جغرافیای فرهنگی و تهدیدهای نظام مهندسی فرهنگی در ایران

نفیسه مرصوصی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده

دوره 4، شماره 8 ، اسفند 1395، صفحه 125-152

چکیده
  جغرافیای فرهنگی به عنوان دانشی کاربردی به مطالعه روابط انسان و محیط از دیدگاه فرهنگی می‌پردازد. این دانش با احترام به اصل تفاوت ها و تنوعات فرهنگی، بیان می کند تلاش سردمداران جهانی برای ایجاد فرهنگی ...  بیشتر