نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی و تاریخ دانشگاه ایلام.

چکیده

حضور زنان ایران در مسائل سیاسی–اجتماعی و فرهنگی جامعه از نیمه‌ دوم قرن نوزدهم میلادی شروع و به‌ویژه در دوره‌ی پهلوی(دوم) روند بیشتری یافت به‌طوری‌که زنان را به بی حجابی و تقلید از فرهنگ غرب تشویق می‌کردند، ولی زنان مسلمان الگوی موفق ایران در مبارزات اسلامی علیه مدرنیته وارداتی و تقلیدی سلسله پهلوی، غالباً دوشادوش مردان درصحنه‌های مختلف، حاضر بوده‌اند. باوجود مبارزه‌ی انکارناپذیر آن‌ها تاکنون در مورد نقش آن‌ها در پیروزی انقلاب اسلامی به‌صورت مدون و منسجم پژوهشی صورت نگرفته، از‌این‌رو پژوهش حاضر درصدد است با مطالعه‌ای اسنادی، نقش سیاسی و فرهنگی زنان استان ایلام در جریان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی در پی‌یافتن پاسخی برای این سؤال است که زنان الگو و انقلابی استان ایلام چگونه و از چه زمانی و با چه مختصاتی با رژیم پهلوی مبارزه کرده‌اند؟ فرضیه پژوهش بیان‌گر آن است که زنان مسلمان و انقلابی ایلام از سال 1341 به‌وسیله سخنرانی آیت‌الله‌ مروارید، آیت‌الله‌ حیدری، حجت‌الاسلام تعمیرکاری و روحانیون تبعیدی در ایلام، با اندیشه‌های انقلابی امام خمینی(ره) آشنا شده و تا پیروزی انقلاب اسلامی با رژیم پهلوی مبارزه‌ داشته‌اند. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های روشی و نظری مکتب آنال و نظریه‌های فرهنگی انقلاب به دست آمد که حضور زنان مسلمان و الگوی استان ایلام در مجالس وعظ، شرکت در برنامه‌های مذهبی، پخش اعلامیه‌های امام خمینی(ره)، ایراد سخنرانی‌های فرهنگی و مذهبی، شرکت در تحصن‌ها و تظاهرات‌ خیابانی نشان از رنگ برجسته فرهنگ مذهبی در مبارزات سیاسی آن‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study Documents on the role of women in Ilam province at The process of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • morteza akbari

چکیده [English]

            Iranian women's participation in politics - social and cultural community, especially in the second half of the nineteenth century AD Pahlavi era (II) was established mainly to women in this age Bhtvry‌Kh unveiling and encouraging imitation of the West, but women Iran's successful model of modernity Muslim Islamic fighters against the Pahlavi dynasty imported and imitated, often alongside men in different Drshnhhay, were present. Therefore, the present study aims to study the documents, political and cultural role of women in Ilam province during the Islamic Revolution of Iran in 1357 to review and analyzes. The present study is descriptive - analytical method in Py‌Yaftn find answers to questions that women and revolutionary model in Ilam how and when and with what co-ordinate their fight against the Pahlavi regime? The hypothesis suggests that Muslim women and Ilam Islamic Revolution of 1341 to the Elamite religious speech such as Ytallh‌ pearls, Ytallh‌ Heidari, Hojjat al-Islam and the clergy repairman exile have lived in Ilam, with the revolutionary ideas of Imam Khomeini and the Islamic Revolution met with the Pahlavi regime were fighting. Utilizes the capabilities of the methodological and theoretical analysis and cultural theories of revolution It was found that the presence of Muslim women and patterns of Ilam province sermons, participate in religious programs, Play declarations of Imam Khomeini, cultural and religious lectures, participating in sit-ins and protests highlight color the road of religious culture in political campaigns has been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Ilam
  • Islamic Revolution
  • anal
  • culture