ارزشیابی سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد(IPA)
ارزشیابی سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تحلیل اهمیت - عملکرد(IPA)

حسین امانلو؛ ابراهیم برزگر

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 9-34

چکیده
  سبک زندگی کارگزاران زمینه اصلاح سبک زندگی عمومی در مسیر تمدن اسلامی است. اما زمانی می‌تواند فرصتی برای اثربخشی در جامعه ایجاد کند که مطابق با سبک زندگی مطلوب باشد. هدف نوشتار ارزیابی شکاف بین وضعیت موجود ...  بیشتر
بررسی انتقادی فمینیسمِ لیبرال – رادیکال و مارکسی – سوسیالیستی با الگوی فطرت گرایانه در مطالعات زنان
بررسی انتقادی فمینیسمِ لیبرال – رادیکال و مارکسی – سوسیالیستی با الگوی فطرت گرایانه در مطالعات زنان

مجتبی زارعی

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 35-59

چکیده
  نظریه‌های فمینیسم لیبرال و فمینیسم مارکسیتی-‌سوسیالیستی، علیرغم تفاوت‌های بنیادی که با یکدیگر دارند اما از این لحاظ که رهایی «زن» را در گرو شبیه‌گردانیدن او به مرد می‌دانند با یکدیگر متشابهند. ...  بیشتر
چالش‌ها و فرصت‌های هم‌افزایی فرهنگی تفریحی در فضای مذهبی: مطالعه موردی امام‌زاده قاضی‌الصابر (ع)
چالش‌ها و فرصت‌های هم‌افزایی فرهنگی تفریحی در فضای مذهبی: مطالعه موردی امام‌زاده قاضی‌الصابر (ع)

احمد نادری؛ مهدی شهبازی؛ الهام اکبری

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 61-80

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های هم‌افزایی فرهنگی تفریحی امام‌زاده قاضی‌الصابر (ع) می‌پردازد و در همین راستا نحوه تعامل سه سازمان میراث فرهنگی، اداره اوقاف استان تهران و شهرداری منطقه 3 تهران ...  بیشتر
سنجش تطبیقی الگوی توسعه روستایی کشور با توجه به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت
سنجش تطبیقی الگوی توسعه روستایی کشور با توجه به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مرتضی توکلی؛ سعید بادی وند

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 81-98

چکیده
  در دوران حاکمیت دانش توسعه، الگوهای گوناگونی از توسعه معرفی شده که در زمانه خود در همه سطوح و اجزای ناظر بر مدیریت توسعه رسوخ یافته و پیامدهای خاص مکانی- فضایی در عرصه جهانی، منطقه‌ای، ملی و سرزمینی نیز ...  بیشتر
علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر استاد مطهری با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب داستان راستان
علل انحطاط تمدن اسلامی از منظر استاد مطهری با تأکید بر تحلیل محتوای کتاب داستان راستان

مهدی حسین زاده؛ سیدمحسن ملاباشی؛ احمد مهرشاد

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 99-126

چکیده
  علل انحطاط تمدن اسلامی از موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود جلب کرده است و نظریه ‌پردازان زیادی هم از منظرهای گوناگون نظریه‌هایی در تبیین این موضوع بیان کرده‌اند. استاد مرتضی مطهری ازجمله ...  بیشتر
عوامل ﻣﺆثر بر ارتقای کیفیت محیط پیاده راههای شهرهای ایرانی- اسلامی (مورد مطالعه: پیاده راه میدان امام حسین (ع) و هفده شهریور)
عوامل ﻣﺆثر بر ارتقای کیفیت محیط پیاده راههای شهرهای ایرانی- اسلامی (مورد مطالعه: پیاده راه میدان امام حسین (ع) و هفده شهریور)

علی شماعی؛ محمدرضا اقبال

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 127-151

چکیده
  در تاریخ شهرسازی ایرانی – اسلامی مولفه‌های وحدت، تعادل، توازن، زیبایی، همزیستی انسان با طبیعت و توسعه پایدار شهری همواره مورد توجه بوده است. یکی از ویژگی‌ها و اهداف شهر آرمانی ایرانی _ اسلامی حضور ...  بیشتر
مطالعه قابلیت‌های سازمانهای مردم نهاد بومی دین ‌محور در حل چالش‌های پیش روی توسعه اجتماع‌ محور روستایی «مورد مطالعه: گروه جهادی طلاب عباد»
مطالعه قابلیت‌های سازمانهای مردم نهاد بومی دین ‌محور در حل چالش‌های پیش روی توسعه اجتماع‌ محور روستایی «مورد مطالعه: گروه جهادی طلاب عباد»

احمد فیروزآبادی؛ محسن جعفری

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 153-173

چکیده
  این مطالعه به بررسی نقش گروه جهادی طلاب عباد، به عنوان یک سازمان مردم نهاد بومی و دین‌ محور، در توسعه اجتماع‌ محور روستاهای مذکور، با ﺗﺄکید بر قابلیت‌های این گروه در حل چالش‌های پیش روی این رویکرد ...  بیشتر
تحلیل گفتمان سه دوره اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت اجتماعی زنان
تحلیل گفتمان سه دوره اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت اجتماعی زنان

سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی؛ طیبه نجفی

دوره 4، شماره 7 ، اردیبهشت 1395، صفحه 175-201

چکیده
  مقاله حاضر با اتخاذ روش تحلیل انتقادی گفتمان، در صدد پاسخگویی به دو پرسش اساسی است: در رابطه با تحول در وضعیت اجتماعی زنان، طی سه دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی، چه گفتمان‌هایی در نهاد اجرایی کشور شکل ...  بیشتر