اولویت بندی و تعیین وضعیت مؤلفه های هوش فرهنگی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
اولویت بندی و تعیین وضعیت مؤلفه های هوش فرهنگی بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (مطالعه موردی: رؤسای شعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی)

کریم اسگندری؛ شادی عرفای جمشیدی

دوره 5، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 8-34

چکیده
  هوش فرهنگی مهم ترین ابزاری است که می تواند برای مواجهه مناسب با موقعیت های چند فرهنگی به کار گرفته شود. اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین، رهنمودها و توصیه های بسیاری در هر جنبه از زندگی بشر را دارا ...  بیشتر
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در گرایش مردم به الگوهای اقتصاد مقاومتی در شهر کرمانشاه
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در گرایش مردم به الگوهای اقتصاد مقاومتی در شهر کرمانشاه

عبدالحسین کلانتری؛ هابیل حیدرخانی؛ سیروس محبی

دوره 5، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 36-58

چکیده
  اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص‌‌‌های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. در بحث اقتصاد مقاومتی نباید همه ی مسئولیت ها و وظایف را به گردن دولتمردان انداخت، بلکه نقش مردم بسیار مهم ...  بیشتر
توسعه چارچوب نظری یک اقتصاد تعادلی: راهکاری بر اساس یک الگوی اقتصاد اسلامی ایرانی
توسعه چارچوب نظری یک اقتصاد تعادلی: راهکاری بر اساس یک الگوی اقتصاد اسلامی ایرانی

هاشم زارع

دوره 5، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 60-81

چکیده
  بی شک امروزه بالندگی علوم مختلف در پیدایش دانش های نوین مدیون افرادی هستند که بدون تعصب و با استفاده از علوم درون و بین رشته ای در یک فرآیند منطقی و با استفاده از برهان های نوین علمی و بدون نگرانی از شرایط ...  بیشتر
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

دوره 5، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 83-104

چکیده
  از جمله مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مباحث فقه الکترونیک است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه ...  بیشتر
سبک زندگی (ایرانی اسلامی) و مصرف فرهنگی(مورد مطالعه شهروندان گرگانی)
سبک زندگی (ایرانی اسلامی) و مصرف فرهنگی(مورد مطالعه شهروندان گرگانی)

اکرم مولوی زاده؛ عالیه شکربیگی؛ غلامرضا خوش فر

دوره 5، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 106-128

چکیده
  تمایزات سبکهای زندگی ربط وثیقی با میزان مصرف فرهنگی دارد. بنا بر نظر بوردیو، آنچه تعیین کنندة نحوة گزینش ژانرهای مختلف کالاهای فرهنگی است، تعامل نظامی از رویه‌های ادراک و ارزیابی (ذائقه)، و نظامی از ...  بیشتر
بازکاوی اثرات ‌گفتمان اصلاح دینی بر گفتمان ‌انقلاب اسلامی؛ تداوم یا تکامل
بازکاوی اثرات ‌گفتمان اصلاح دینی بر گفتمان ‌انقلاب اسلامی؛ تداوم یا تکامل

پیمان زنگنه؛ سمیه حمیدی

دوره 5، شماره 9 ، شهریور 1396، صفحه 130-148

چکیده
  حضور استعمار و ظهور دولت‌های استبدادی در جهان اسلام از عوامل زوال اندیشه سیاسی بوده است. درکنار این عامل تعاملات ساختاری استعمار و استبداد به ترویج سطحی‌نگری و گسترش اندیشه جبرگرایی نیز منجرشد. این ...  بیشتر