الگوی راهبردی مواجهه با منافع و آسیب‌های دیجیتالی شبکه‌های اجتماعی بر مبنای دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی
الگوی راهبردی مواجهه با منافع و آسیب‌های دیجیتالی شبکه‌های اجتماعی بر مبنای دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی

ایمان عرفان منش

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، صفحه 9-37

چکیده
  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم به منزلۀ معدن طلا و هم به مثابۀ میدان مین هستند. به منظور وحدت رویه و موضع گیری هوشمندانه میان مسئولان نظام، لازم است که الگوی راهبردی کلانی در مواجهه با کلیت فضای مجازی ...  بیشتر
مدل فناوریهای نرم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت
مدل فناوریهای نرم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

علیرضا عالی پور

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، صفحه 38-64

چکیده
  یکی از مهمترین موضوعاتی که متأسفانه در ایران کمتر مورد توجه واقع شده است؛ تجاری سازی علوم انسانی و یا به اصطلاح، "فناوریهای نرم" است. با ارائه ایده الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، توسط مقام معظم رهبری، مسئله ...  بیشتر
فهم تکاملی علمای مشروطه در تولید الگوی نظام سیاسی عدالتخانه
فهم تکاملی علمای مشروطه در تولید الگوی نظام سیاسی عدالتخانه

فرزاد جهان بین

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، صفحه 65-83

چکیده
  دوره مشروطیت ، از جمله مهمترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران به شمار می آید و تأثیرات عمیقی را بر تحولات سیاسی- اجتماعی بعدی این مرز و بوم به جای نهاده ومبدأ چالشهای فکری گسترده و پایایی بوده که دامنه آن ...  بیشتر
شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

سید علیرضا رادمنش؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سهیلا بورقانی فراهانی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، صفحه 84-126

چکیده
  الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، الگویی است که با انضمامی شدن مبانی بینشی و ارزشی اسلامی پدید می آید که کارآفرینی یکی از مهمترین آنهاست. مفهوم دانشگاه کارآفرین یا دانشگاه نسل سوم، مدلهای آن و چگونگی تحقق ...  بیشتر
الگوی مطلوب حکمرانی از دیدگاه امام خمینی و سید قطب؛ بررسی تفاوت ها و شباهت ها
الگوی مطلوب حکمرانی از دیدگاه امام خمینی و سید قطب؛ بررسی تفاوت ها و شباهت ها

جلیل دارا؛ محمد لعل علیزاده

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، صفحه 127-149

چکیده
  یکی از پرسش های مهم فقها و اندیشه ورزان سیاسی شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، اصل تأسیس حکومت و تلاش برای دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی بوده است. در این میان، آراء و اندیشه‌های دو متفکر جهان اسلام و از رهبران ...  بیشتر
عوامل شکل‌دهنده مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی- ایرانی در بخش دولتی ایران
عوامل شکل‌دهنده مدیریت ارزش‌بنیان اسلامی- ایرانی در بخش دولتی ایران

علیرضا میرآخوری؛ کیومرث احمدی؛ میر علی سید نقوی؛ عادل صلواتی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، صفحه 150-188

چکیده
  تحقق آرمان متعالی انقلاب اسلامی ایران که همانا تحقق امت اسلامی در گذار از سیر تکاملی (انقلاب اسلامی؛ نظام اسلامی؛ دولت اسلامی؛ جامعه/ کشور اسلامی و در نهایت امت اسلامی) آن است تنها در گرو محور قرار دادن ...  بیشتر
واکاوی نقش راهبری دانشمندان و حاکمان در بالندگی تمدن اسلامی
واکاوی نقش راهبری دانشمندان و حاکمان در بالندگی تمدن اسلامی

رمضان رضائی؛ بهاءالدین قهرمانی نژاد شایق؛ محمد اصغریان دستنایی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1397، صفحه 189-209

چکیده
  «تمدن اسلامی» اصطلاحی است که بخش زیادی از تحقیقات تاریخ نگاری و تمدنی جهان را به خود اختصاص داده است؛ چیستی و چگونگیِ عوامل رویش، خیزش، شکوفایی و بالندگی تمدن اسلام، سوال های مهمی هستند که دانستن ...  بیشتر