نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی - دبیر کارگروه برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم اجتماعی

چکیده

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هم به منزلۀ معدن طلا و هم به مثابۀ میدان مین هستند. به منظور وحدت رویه و موضع گیری هوشمندانه میان مسئولان نظام، لازم است که الگوی راهبردی کلانی در مواجهه با کلیت فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی اتخاذ شود. این مقاله تلاش کرده است تا ضمن استفاده از ملاحظات نظری چند-جانبه، به واکاوی دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی دربارۀ فضای مجازی با تأکید بر شبکه های اجتماعی بپردازد. در این راستا، ابتدا مصاحبه های اکتشافی با متخصصان برای دستیابی به مؤلفه ها و نقاط تمرکز انجام شده است. سپس بر اساس تحلیل مضمونی یافته ها، بیانات رهبری طی دهۀ اخیر تحلیل راهبردی شده اند. در مجموع، مهمترین یافته ها و نتایج به سمت طراحی الگویی راهبردی جهت دهی شده اند. این الگو شامل نقاط قوت کنونی، نقاط ضعف کنونی، فرصتهای بالقوه، تهدیدها، دلایل زمینه ای تهدیدها و ضرورت ها و ملاحظات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Pattern for Confrontation with Digital Advantages and Disadvantages of Social Networks based on Views of the Leader of Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Iman Erfanmanesh

000

چکیده [English]

Cyberspace and social networks are both treasure troves and minefields. For a uniform practice and wise stance among officials of the government, there is a need for adopting a macro strategy pattern in confrontation with the generality of virtual world and the social networks in particular. This paper has tried to make use of multifaceted theoretical considerations in reviewing Leader’s views on cyberspace with an emphasis on social networks. To that end, we have first conducted exploratory interviews with experts to gain access to components and areas of concentration. Then, Leader’s past-decade statements went under strategic analysis based on thematic analysis of findings. In sum, the most important findings and results have been oriented toward designing a strategy pattern. This pattern includes current strengths, current weaknesses, potential opportunities, threats, as well as underlying reasons for threats, necessities and considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader of Islamic Revolution
  • cyberspace
  • social networks
  • digital advantages and disadvantages
  • strategic analysis