نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اندیشه سیاسی اسلام، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظریه‌های فمینیسم لیبرال و فمینیسم مارکسیتی-‌سوسیالیستی، علیرغم تفاوت‌های بنیادی که با یکدیگر دارند اما از این لحاظ که رهایی «زن» را در گرو شبیه‌گردانیدن او به مرد می‌دانند با یکدیگر متشابهند. این دسته از نظریات فمینیستی با نادیده گرفتن استعدادهای متفاوت زنان و مردان، خواهان تشابه وضعیتی این دو جنس، در همه عرصه‌ها هستند. این تشابه وضعیتی، نه تنها رهایی زنان از بند محدودیت‌های اجتماعی را در پی ندارد بلکه موجب تحقیر جنس زن خواهد شد. فمینیست‌های رادیکال نیز نه تنها تفاوت‌های «جنسیتی» میان زن و مرد را به رسمیت نمی‌شناسند بلکه نافی تفاوت‌های «جنسی» نیز هستند. کرامت و شأن «زن» به عنوان مخلوقی الهی که بهره‌مند از امکانات فطری است در نظریات فمینیستی جایگاهی ندارد. الگوی فطرت‌محور با بهره‌گیری از نصّ صریح قرآن، در صدد به دست دادن تعریفی از «زن» بر می‌آید که از «مرد» منتزع نیست. در این الگو رابطه‌ مکمل و اعتلای زن و مرد از استلزامات وجودی هر یک از دو جنس به شمار می‌آید. همچنین در الگوی فطرت‌محور، پویایی رابطه میان زن و مرد، بر بستر نهاد خانواده است، نهادی که مبانی وجودی‌اش به واسطه اشاعه‌ی نظریات فمینیستی به مخاطره افتاده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Critical Study of the Liberal-Radical and Marxist-Socialist Feminism (Case Study: The Intrinsic Pattern in Women Studies)

نویسنده [English]

  • Mojtaba Zareei

استادیار اندیشه سیاسی اسلام، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده [English]

In spite of the fact that the Liberal Feminism and the Marxist-Socialist Feminism theories are basically different, since the two theories consider the freedom for women in their similarity to men, the two theories are alike! By ignoring the distinctive aptitudes between men and women, these types of feministic viewpoints are seeking positional similarities of the two genders in all fields. This positional similarity not only frees women from social limitations, but it also contributes to the humiliation of them. Not only are Radical feminists unaware of the gender differences between men and women, but they also deny the sexual differences between the two. The dignity of women as divine creatures who have benefitted human nature has no place in feministic viewpoints. By the very clear use of the Holy Quran, the intrinsic-based pattern is trying to provide a definition of “woman” that is not separate from “man”. In this pattern, the complementary relationship between men and women and the grandeur of the two are the existential necessities of both genders. Furthermore, in the intrinsic-based pattern, the dynamism of the tie between man and woman is based on the family institution whose existential principles are endangered due to the expansion of feministic theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Liberal Feminism
  • Marxist-Socialist Feminism
  • Radical feminism
  • The Intrinsic Pattern in Women Studies