نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مسئله؛ امروزه ارتباط و پیوندهای اجتماعی در بستر فن‌آوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی مجازی، سرعتی شگرف به خود گرفته و زمان و مکان را در نوردیده است. جوانان که نقش‌آفرینان اصلی و پیشتازان این موج هستند از فواید و مضرات این نوع ابزار به یک میزان متاثرند. از طرفی در عصر حاضر با توجه به نفوذ بالای شبکه های اجتماعی در میان مردم و به طبع آن در دسترس بودن تمامی جنبه های مصرف گرایی، پدیده جدید مصرف گرایی شبکه ای، در مقیاس وسیعی به امری فراتر از رفع نیاز تبدیل شده است. در این بین جوانان و زنان به دلیل روحیات منحصر به فرد و تنوع طلب همچنین به عنوان مخاطبان اصلی شبکه های اجتماعی عمدتا مصرف کنندگان فعال جامعه محسوب می شوند. هدف: از آنجایی که مصرف گرایی می تواند پیامدهای منفی گسترده ای در پی داشته باشد با هدف فهم و تبیین این پدیده پژوهش حاضر با روش فراتحلیل انواع  مصرف گرایی ناشی از نفوذ شبکه های اجتماعی در بین جوانان و زنان را مورد مطالعه قرار داد. نتیجه: نتایج تحلیل کیفی متون بیش از 15 مطالعه داخلی و خارجی نشان داد: با مصرف گرایی از طریق شبکه های اجتماعی، بیش از 45 مفهوم مرتبط است که، 10 مقوله فرعی: زیبایی شناختی، مادی گرایی، مدگرایی، بازاریابی ویروسی، توسعه کسب و کار آنلاین، تبلیغات رسانه ای ، بلاگری، فرهنگ پذیری غربی، ترویج فرهنگ بومی، تولید فرهنگ جدید و چهار مقوله اصلی: مصرف نمایشی، مصرف تجاری، مصرف رسانه ای، مصرف فرهنگی را در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social networks in the consumerism of women and youth

نویسنده [English]

  • ali baseri

Department of anthropology Tehran Iran

چکیده [English]

The role of social networks in the consumerism of women and youth

Abstract

Consumption is not a new phenomenon, but in today's era, due to the high influence of social networks among people and the availability of all aspects of consumerism, this phenomenon has become a matter beyond meeting needs. Meanwhile, young people and women, due to their unique and diverse spirit, also as the main audience of social networks; they are the main and active consumers of the society. Since consumerism can have wide-ranging negative consequences, with the aim of understanding and explaining this phenomenon, the present study studied the types of consumerism caused by the influence of social networks among young people and women with the meta-analysis method. The results of the qualitative analysis of the texts of more than 15 domestic and foreign studies showed that more than 45 concepts are related to consumerism through social networks, which are 10 subcategories: aesthetic, materialism, fashionism, viral marketing, and business development. Online, media advertising, blogging, western acculturation, promotion of local culture, production of new culture and four main categories: theatrical consumption, commercial consumption, media consumption, cultural consumption.

Keywords: social networks, lifestyle, consumerism, youth, women

کلیدواژه‌ها [English]

  • '
  • social networks"
  • lifestyle"
  • consumerism"
  • youth
  • women"