نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، فناوری اطلاعات و تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، گمرک و کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

تولید در کلاس جهانی یک بحث با اهمیت در زمینه مدیریت تولید است. شرایط پرشتاب و پرآشوب کسب‌ وکار در دنیای امروز باعث شده است که بسیاری از موسسات تجاری که در بازار حیطه فعالیت خود دارای جایگاه ویژه‌ای بودند، در شرایطی قرار گیرند که رقبایی از دورترین نقاط دنیا موجودیت آنها را تهدید کند در حالی که با رشد فناوری اطلاعات به سختی می‌توان حیطه‌ای برای عملکرد یک سازمان متصور شد. سازمان‌ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در سطح جهانی باید بتوانند در سطح جهانی باهم رقابت کنند. عوامل مختلفی در پیاده سازی تولید در کلاس جهانی در سازمان نقش دارند که در نظر نگرفتن هریک از آنها می‌تواند منجر به شکست در پیاده سازی تولید در کلاس جهانی شود.یکی از پدیده‌های نوین و بحث انگیز در جوامع صنعتی و سازمان‌های تولیدی امروزی، نحوه دستیابی آن‌ها به کلاس جهانی و ارائه محصولات و خدمات در این سطح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a theoretical model of new product development to reach the world-class automobile industry

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Saeedi 1
  • hasan Farsijani 2
  • Farideh Haghshenas Kashani 3

1 Department of Technology Management, Islamic Azad University, Tehran Branch, Center of Iran, Tehran

2 Department of Industrial Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Governmental management Group, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran

چکیده [English]

World-class production is an important discussion in the field of production management. The fast-paced and turbulent business conditions in today's world have caused many commercial institutions that had a special position in the market of their field of activity to be in a situation where competitors from the farthest parts of the world threaten their existence, while with the growth of information technology It is difficult to imagine an area for the performance of an organization. Organizations must be able to compete globally in order to gain a competitive advantage at the global level. Various factors play a role in the implementation of world-class production in the organization, not considering each of them can lead to failure in the implementation of world-class production. One of the new and controversial phenomena in today's industrial societies and production organizations, how to achieve They are world class and provide products and services at this level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World class production"
  • " New product development"
  • " automobile industry"
  • " Analysis of the automobile industry"
  • " world class