نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 استاد معماری،دانشگاه هنر اسلامی تبریز

4 دانش‌آموخته دکتری آینده‌پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بقای انسان همواره در گرو پاسخ صحیح به نیازهایش بوده‌است. نیازهایی که در هردوره از تاریخ به گونه‌ای درست باید به آن-ها پاسخ داد تا بتوان بقا و پس از آن زندگی‌ای باکیفیت، پدید آورد. یکی از این نیازها، احتیاج به داشتن سرپناه است. با ظهور ویروس جدید کرونا و بیماری کووید-١٩، سبک زندگی انسان‌ها دچار تغییراتی گسترده‌شد، و از مهم‌ترین تغییرات بازگشت به سوی خانه‌ها بود. خانه‌ای که در پی مدرنیته از آن دور شده و بیشتر ساعات شبانه‌روز را در فضاهای شهری و خیابان‌ها سپری می‌کردیم. خانه‌ای که صرفا تبدیل به یک خوابگاه شده بود، حال می‌بایست پاسخگوی نیازهای بسیاری باشد.
هدف این پژوهش دستیابی به لایه‌های عمیق موضوع خانه در ارتباط با شیوع بیماری کووید-١٩ و بررسی گفتمان‌ها و جهان-بینی‌های بدیلی است که در پی شیوع این بیماری، حمایتگر استعاره‌های بدیل خانه‌ها خواهند‌بود. پژوهش حاضر با روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها در چهار لایه‌ی تحلیل لیتانی، علل کلان اجتماعی، گفتمان/جهان‌بینی و استعاره/اسطوره انجام خواهد‌شد. به کمک چهار لایه در این روش، با تعمیق در موضوع مورد بررسی به نگاهی جامع و روشن دست خواهیم‌یافت. به کمک مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته و انتخاب هدفمند افراد دارای تخصص، تحقیق تا مرحله اشباع نظری پیش رفته و پس از طبقه‌بندی پاسخ‌ها به استعاره‌ها و گفتمان‌های بدیلی برای خانه در ارتباط با شیوع بیماری کووید-١٩ دست یافتیم. گفتمان-های بدیل شامل مواردی چون طبیعت‌گرایی، جبرگرایی فناورانه، اگزیستانسیالیسم و بازنگری فرهنگی هستند. با شناسایی و بررسی دقیق گفتمان‌های بدیل حمایتگر آینده‌های بدیل خانه، می‌توان خود را برای روبه‌رو شدن با آن آماده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of alternative discourses of "home" metaphor in relation to the prevalence of Covid-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • azita belali oskui 1
  • roshanak nabeghvatan 2
  • mohammad ali keynejad 3
  • farbod diba 4

1 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran.

2 Master student of architectural engineering, Tabriz University of Islamic Arts

3 Professor of Architecture, Tabriz Islamic Art University

4 PhD in Future Research, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Man's survival has always depended on the right answer to his needs. The needs that must be properly addressed in every period of history in order to survive and then create a quality life. One of these needs is the need to have shelter. With the advent of the new Corona virus and the emergence of Covid-19 disease, people's lifestyles underwent extensive changes, one of the most important of which was returning home. The home we have moved away from in pursuit of modernity and spent most of the day and night in urban spaces and on the streets. The present study will be conducted by the method of layer analysis of causes in four layers of litany analysis, macro-social causes, discourse/worldview and metaphor/myth. With the help of four layers in this method, we will achieve a comprehensive and clear view by delving into the subject under study. With the help of in-depth and semi-structured interviews and purposeful selection of people who have expertise in the field under research, the research has advanced to the stage of theoretical saturation. And after classifying the answers, we came up with alternative metaphors and discourses for the home regarding the prevalence of Covid-19 disease. Alternative discourses include such things as naturalism, technological determinism, existentialism, and cultural revision. By identifying and carefully examining the alternative discourses that support alternative futures, one can prepare oneself to face them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • home
  • Covid-19
  • causal layered analysis
  • alternative future