نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: کمیتة امداد امام خمینی(ره) از مهمترین سازمان‌های حمایتی کشور است که با هدف حمایت از خانواده‌های تهیدست، زنان کم‌درآمد و کاهش محرومیت آنان تأسیس شده و افراد و خانواده های زیادی را تحت پوشش خود قرار داده است. با این‌حال، به نظر می‌رسد اتخاذ رویکرد سنتی و عدم توجه به تغییرات ایجاد شده در اصول مدیریتی و رویکردهای رفاهی نوین، این سازمان را با چالش‌هایی جدی در زمینه تحویل رفاه و نیز اعتماد عمومی مواجه نموده است. این پژوهش برای مطالعه این چالش‌ها، کمیته امداد استان گیلان را مورد مطالعه قرار داده است.
روش: در این مطالعه، با استفاده از روش‌شناسی کیفی و فنون مشاهده و مصاحبه با کارشناسان (8 نفر) و مدیرانِ (7 نفر) کمیته امداد استان گیلان، در کنار مطالعه اسناد و مدارک، به گردآوری داده‌ها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک (موضوعی)، داده‌ها و یافته‌های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: داده‌ها در 3 مقوله عمده مددجویان، کارکنان و سازمان دسته‌بندی و تحلیل شد. در مقوله مددجویان، فاکتورهای فرهنگ وابستگی، طلبکار بودن و بی‌اعتمادی؛ در مقوله کارکنان، داشتن نگاه بالا به پایین، مهارتهای فنی پایین و نداشتن علم به‌روز و مرتبط و در نهایت در مقوله سازمان، بی‌توجهی به پژوهش، ساختار متمرکز، عدم شفافیت و پاسخگویی، نهادهای موازی، ناکارآمدی، حمایت‌های پدرمآبانه، محافظه‌کاری و فرافکنی و تقلیل‌ در تحلیل آسیب‌ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the supportive approach of the Imam Khomeini Relief Committee of Gilan: a qualitative study using thematic analysis method

نویسندگان [English]

  • Leila Alavi 1
  • fatemeh rahnama 2

1 assistant professor at Imam Khomeini International University

2 PhD student of Allamah Tabatabaei

چکیده [English]

Imam Khomeini Relief Committee Foundation is one of the most important support organizations in the country, which was established for supporting poor families and women and reducing their deprivation.
However, it seems that adopting a traditional approach and not paying attention to the management principles changes and modern welfare approaches has faced this organization with serious challenges in welfare delivery and public trust. This research has studied Relief Committee of Gilan.
Data was collected by qualitative method and observation and interview techniques with employees (8 people) and managers (7 people) of Gilan Relief Committee, along with studying documents. We analyzed collected data by thematic analysis method. Data were categorized and analyzed in three main categories: clients, employees and organization.
In category of clients, the culture of dependence, being a creditor, and mistrust were identified, in category of employees, having a top-down view, low technical skills, and not having up-to-date and relevant knowledge were discussed. Finally, in category of organization, inattention to research, centralized structure, lack of transparency and accountability, parallel institutions, inefficiency, paternalistic support, conservatism and reductionism were mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini Relief Committee
  • Pathology
  • Social Welfare
  • Public Affairs Management
  • Theme Analysis