نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،واحد ورامین- پیشوا،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه معارف،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است که در تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و تولید کننده علوم مورد نیاز جامعه ، نقش بسیار اساسی دارد. امام خامنه ای برای تحول صحیح دانشگاه، ضرورت توجه به دانشگاه اسلامی را مطرح نمودهاند و از مدیران ارشد آموزش عالی کشور و جامعه علمی در این خصوص مطالباتی داشتهاند. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که شاخصه های قدرت نرم دانشگاه اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خامنه ای چیست ؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی وتحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاخصه های قدرت نرم دانشگاه اسلامی با تاکید بر اندیشه امام خامنه ای عبارتند از روحیه خودباوری علمی و امید به آینده، دشمن ستیزی،معنویت گرایی ،ولایتمداری و استقلال سیاسی به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح آموزش عالی بر روند تحولات اجتماعی و سیاسی کشور نیز تاثیر گذار خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of soft power indicators of Islamic University with emphasis on Imam Khamenei's thought

نویسندگان [English]

  • mohammad Bidgoli 1
  • asghar rajabi dehborzoei 2

1 Department of Law, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

As one of the most important sources of soft power of the Islamic Republic of Iran, the university plays a very important role in training committed and expert human resources and producers of science needed by the society. Imam Khamenei has raised the need to pay attention to the Islamic University for the correct transformation of the university and has made demands on the senior managers of the country's higher education and the scientific community in this regard. In the current research, an attempt has been made to answer this question, what are the indicators of soft power of the Islamic University with emphasis on the thought of Imam Khamenei? The current research is an e-applied development and documentary methods and qualitative content analysis have been used as necessary. The findings of this research indicate that the soft power indicators of the Islamic University with emphasis on the thought of Imam Khamenei include the spirit of scientific self-belief and hope for the future, anti-enemy, spiritualism, provincialism and political independence in such a way as to create cultural transformation. At the level of higher education, they will have an impact on the social and political developments of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Imam Khamenei
  • scientific self-confidence
  • Islamic university
  • soft power
  • spiritualism