نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران.

2 استاد تمام، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) mirabbasi@ut.ac.ir

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران.

چکیده

کشور ما ایران از وسعت بالایی برخوردار بوده و باوجود غالب بودن اقلیم گرم و خشک در مناطق وسیعی از کشور، تنوع آب و هوایی مشهود می‌باشد. ازاین‌رو ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی در کشور وجود داشته که به دلیل محجور ماندن الگوی ایرانی در این خصوص، امکان بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌ها وجود ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی حقوق اقتصادی در وضعیت اقلیمی کشور مورد واکاوی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که تلاش دولت برای مالکیت دائمی پروژه‌های صنعتی، ریشه عدم موفقیت این مهم بوده و اگر بتوان مصداق قراردادهای ساخت-بهره برداری- واگذاری را در صنایع آب و فاضلاب، برق و معادن اعمال نمود و حقوق سرمایه‌گذار و کارفرما نیز به‌درستی رعایت شود، امکان بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در وضعیت اقلیمی ایران وجود دارد. الگوی موخر در حیطه معادن بوده که اکثر دغدغه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی را مرتفع ساخته و ازاین‌جهت می‌تواند الگوی اصلاح حقوق اقتصادی در کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic-Iranian model of economic approach in the current climatic situation of the country

نویسندگان [English]

  • Kamran Shirzad 1
  • SeyyedBagher MirAbbasi 2
  • Soheila Koosha 3

1 PhD student, International Law, Payam Noor University, Tehran Province, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Public Law, University of Tehran, Tehran, Iran (corresponding author) mirabbasi@ut.ac.ir

3 Assistant Professor, Department of Law, Payam Noor University, Tehran Province, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Our country, Iran, has a large area, and despite the prevailing hot and dry climate in large areas of the country, climate diversity is evident. Therefore, there are many economic capacities in the country, but due to the isolation of the Iranian model in this regard, it is not possible to use the capacities optimally. This research was conducted in an analytical-descriptive method and its purpose is to analyze the Islamic-Iranian model of economic rights in the country's climatic situation. It was concluded that the government's effort for permanent ownership of industrial projects is the root cause of this failure, and if it is possible to apply the example of construction-operation-handover contracts in the water and sewage, electricity and mining industries, and the rights of the investor and the employer are also properly respected. It is possible to use the economic capacities of the country in the climatic condition of Iran. The late model was in the field of mines, which solved most of the legal, political and economic concerns, and for this reason, it can be set as a model for the reform of economic rights in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic rights
  • State economy
  • Climate situation
  • Islamic-Iranian model