نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

چکیده

سبک زندگی از موضوعات نوظهور فراگیر و چالش برانگیز است که با استفاده از وسایل ارتباط جمعی متنوع و زیرپا گذاشتن مرزهای جغرافیایی نه تنها همه حوزه های زندگی بشری و تمایلات ذهنی شهروندان و نیز روش و منش زندگی آنان را تحت تاثیرخود قرار داده، بلکه ابعاد و جدیت این موضوع دولت ها ، نهادها و پژوهشگران را با فضای جدید اما نگران کننده روبرو کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که مختصات راهبردی غرب در تغیر سبک زندگی ایرانی و اسلامی چیست؟در پاسخ این فرضیه مطرح شد که به به نظر می رسد مختصات راهبردی غرب در تغییر سبک زندگی ایرانی و اسلامی در راستای زمینه سازی تقویت الگوی غرب در حوزه عمل اجتماعی می باشد. یافته ها نشان می دهد: اولاً غرب با تبلیغات برنامه ریزی شده و تولید محتوای رسانه ای در تغییر الگوی مصرف، تجمل گرایی، فردگرایی و تضعیف بنیان خانواده از عمکرد قابل ذفاعی برخوردار بوده است.ثانیاً کوشید با تشدید فزاینده شکاف ها ، فاصله طبقاتی احساس ناامنی روانی و اجتماعی هزینه های تامین امنیت اجتماعی را بالا ببرد و ثالثاً با تبلیغ فرهنگ بسته بندی شده بدنبال ایجاد وضعیت از خود بیگانگی و رواج سبک زندگی متکثر در جامعه ایران و اسلامی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the West's strategic coordinates in changing Iranian and Islamic lifestyles

نویسندگان [English]

  • AbbasAli Talebi 1
  • Fatemeh Talebi 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Swadkoh branch, Islamic Azad University, Swadkoh, Iran

2 MSc in Clinical Psychology, Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran

چکیده [English]

Lifestyle is one of the emerging, pervasive and challenging issues that, by using various means of mass communication and breaking geographical boundaries, has influenced not only all areas of human life and the mental tendencies of citizens, but also the way and character of their lives, but also the dimensions and The seriousness of this issue has faced governments, institutions and researchers with a new but worrying environment. Using the descriptive-analytical method, this article addressed the question, what are the strategic coordinates of the West in changing the Iranian and Islamic lifestyle? In response to this hypothesis, it was proposed that the strategic coordinates of the West in changing the Iranian and Islamic lifestyle in It is aimed at strengthening the western model in the field of social action. The findings show: firstly, the West has been effective in changing consumption patterns, luxury, individualism and weakening the family foundation with planned advertisements and media content production. Psychological and social insecurity increases the costs of providing social security, and thirdly, by promoting packaged culture, it seeks to create a situation of alienation and the spread of a pluralistic lifestyle in Iranian and Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • alienation
  • individualism
  • consumerism