نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد تمام گروه حقوق دانشگاه تهران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه تهران.

چکیده

هر شخص می‌تواند در مورد یک واقعه تاریخی اظهارنظرهایی نماید، اما این اظهارات صحیح یا غلط می‌تواند آثار اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشد و ازاین‌رو مستلزم دخالت حکومت‌ها با هدف وضع محدودیت‌های این حوزه می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی حمایت از حقایق را مورد واکاوی قرار دهد. چنین نتیجه شد که تحقیقات آزاد در خصوص حقایق نمی‌تواند مطلق تلقی شود و در هیچ جای جهان چنین آزادی اعطاء نشده است. بنابراین مصالح اجتماعی ایجاب کرده که اظهارنظرات در خصوص برخی وقایع تاریخی جرم‌انگاری شده که این مهم می‌تواند جزء مقدسات اسلامی باشد. درعین‌حال گاه به فرض واقعیت بودن اظهارات نیز می‌بایست برای تحقیقات این حوزه نیز محدودیت ایجاد نمود. در کشور ما مجازات حد اعدام برای اهانت‌کنندگان به مقدسات اسلامی پیش‌بینی‌شده است که الگوی اسلامی این مهم را کامل کرده، اما در خصوص مصلحت اجتماعی بحثی به میان نیامده که نیازمند توجه قانون‌گذاران کیفری در این خصوص است. قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص کامل نبوده که پیشنهاد می‌شود در این خصوص مجازات‌های بازدارنده برای انکار برخی وقایع تاریخی تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran's Islamic model of supporting facts with a view to a similar model in the European Union

نویسندگان [English]

  • Ali YariKhah 1
  • SeyedMahmood Mirkhalili 2
  • Hasan AliPoor 3

1 PhD student, criminal law and criminology, Tehran University Aras campus, Tehran, Iran.

2 Professor of Tehran University Law Department

3 Assistant Professor of the Law Department of Tehran University.

چکیده [English]

Any person can make comments about a historical event, but these correct or incorrect comments can have significant social effects and therefore require the government's intervention in this regard. This research was done by analytical-descriptive method and its purpose is to analyze the Islamic-Iranian model of supporting the facts. It was concluded that free investigation regarding the facts cannot be considered absolute and such freedom has not been granted anywhere in the world. Therefore, social interests have demanded that comments regarding some historical events are criminalized, which can be part of Islamic sacredness. At the same time, even if the statements are true, there should be limits for research in this field. In our country, the death penalty for those who insult Islamic holy things has been provided, which completes the Islamic model of this matter, but there was no discussion about social expediency, which requires the attention of criminal legislators in this regard. The Islamic Penal Code is also not complete in this regard, so it is suggested to determine the punishments for denying some historical events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Truth
  • Denial of the event
  • Extreme punishment
  • Sanctities
  • Benefits