نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 هیات علمی- دانشگاه تهران

چکیده

آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی یکی از فقهای معاصر ایران می‌باشد که علاوه بر فقه، عرفان و اخلاق نیز در حوزه اقتصاد و اجتماع دارای نظریه‌های راهبردی منبعث از آموزه‌های اسلامی بودند که در تقریرات ایشان بخصوص کتاب شذرات المعارف بازتاب داشته است. بررسی افکار و اندیشه ایشان در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که ایشان توجه ویژه‌ای به اقتصاد جامعه دینی داشتند؛ ایشان ضمن آسیب شناسی اقتصاد دول اسلامی، مترصد ارائه راهبردهای حکمرانی اقتصادی برای برون رفت امت اسلامی از وابستگی به کفار و دشمنان اسلام بودند. بنابراین مقاله حاضر به مسئله الگوی حکمرانی اقتصادی در اندیشه آیت‌الله شاه آبادی خواهد پرداخت. (موضوع) حکمرانی اقتصادی مطلوب براساس تقریرات ایشان، مبتنی بر فعل جمعی و مبتنی بر تاسیس شرکتی براساس قواعد شرعی و علمی است و برای استحکام اقتصادی به فعالیت همگان براساس اخوت و برادری نیاز دارد. لاجرم، جامعه برای این که از اقتصادی توانمند و پویا برخوردار باشد به دو چیز نیاز دارد؛ علم (دانش) و عمل (فعل). با توجه به این مسئله، مقاله حاضر به این سوال پاسخ دهد که؛ الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت‌الله شاه آبادی(ره) چه می‌باشد؟ (سوال) برای پاسخ به این سوال و تبیین اندیشه اقتصادی آیت‌الله شاه آبادی از روش تحلیل مضمون استفاده می‌گردد. (روش)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thematic analysis of the model of economic governance based on the politics of iddah and iddah in the thought of Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad javad ghorbi 1
  • gholamreza jamshidiha 2

1 resercher

2 Faculty of Science, University of Tehran

چکیده [English]

Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi is one of the contemporary jurists of Iran who, in addition to jurisprudence, mysticism and ethics, also had strategic theories in the field of economics and society derived from Islamic teachings, which were reflected in his lectures, especially in the book Shazrat al-Ma'aref. An examination of his thoughts and ideas in the field of economics shows that he paid special attention to the economics of the religious community; While pathology of the economy of Islamic states, he intended to present economic governance strategies to get the Islamic Ummah out of dependence on infidels and enemies of Islam. Therefore, the present article will address the issue of the model of economic governance in the thought of Ayatollah Shahabadi. (Subject) Optimal economic governance based on his lectures is based on collective action and based on the establishment of a company based on religious and scientific rules, and for economic strength, everyone needs to act on the basis of brotherhood and fraternity. Inevitably, society needs two things in order to have a strong and dynamic economy; Science (knowledge) and action (action). Given this issue, the present article answers the question that; What is the model of economic governance based on the politics of Eddeh and Oddeh in the thought of Ayatollah Shahabadi (RA)? (Question) To answer this question and explain the economic thought of Ayatollah Shahabadi, the method of content analysis is used. (Method)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi
  • Thematic Analysis
  • Economic Governance
  • Eddeh and Oddeh Politics