نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(نویسنده مسئول)

چکیده

پیروان انبیاء علیهم‌السلام با تأسی به آموزه‌های توحیدی در مسائل گوناگون مورد احتیاج جوامع بشری، نگرش و رفتاری داشتند که مورد تأیید آیات وحیانی قرآن قرار گرفته و از آنها به نیکی یاد شده است، بخشی از این تعامل مربوط به مسائل اقتصادی است که بررسی آن علاوه بر ارائه الگوی فردی، برای دستگاه‌های برنامه‌ریز و اجرایی حکومت‌های منشعب از تعالیم قرآن آموزه‌های گره‌گشا ارائه می‌کند؛ پژوهش پیش رو با طبقه‌بندی و تحلیل آیات قرآن کریم و با کمک منابع کتابخانه‌ای در پی تحلیل مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی پیروان انبیاء علیهم‌السلام به عنوان نیروهای مؤمن انقلابی از نگاه تعالیم جامع قرآن است تا بتواند علاوه بر دفاع از ماهیت انقلابی‌گری و مقابله با شبهه ناکارآمدی قوانین اقتصادی آنها، با ارائه نمونه‌های متعددِ موفق، برای پیشرفت اقتصادی و گذر از تنش‌های اقتصادی دشمنان راهبردهای کلی ارائه کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد داشتن قوانین سالم اقتصادی و شفافیت آنها، تلاش، استقلال مالی، مدیریت بحران، کمک اقتصادی به هم‌نوعان، مبارزه با اقتصاد ناسالم، فساد و ناهنجاری‌های آن، همپایگی مالی با مردم و مبارزه با اشرافی‌گری مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی نیروهای مؤمن انقلابی از منظر قرآن هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Indicators of the Faithful and Revolutionary Forces in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ahad Davari Chelaghaee 1
  • Mahdi bakouei 2

1 PH.D. in Comparative Interpretation, Faculty of Quranic Science and Islamic Culture

2 Assistant professor and faculty member of Quranic Science and Islamic Culture

چکیده [English]

The followers of the prophets (peace be upon them all) have resorted to the monotheis tic
teachings in dealing with various issues affecting human societies to select an approach
and behavior that are good and acceptable according to the Holy Quran. Part of this interaction
relates to the economic issues, the s tudy of which yields – in addition to individual
patterns – key teachings for the planning and executive bodies of the governments formed
based on Quranic precepts. This paper classifies and s tudies the verses of the Holy Quran
with the aid of library sources to analyze the mos t important economic indicators of the
followers of the prophets (peace be upon them all) as believers and revolutionary forces
in view of the Holy Quran. In addition to defending the revolutionary nature and confronting
the claims on inefficiency of their economic laws, this paper intends to present
successful examples for economic progress and for overcoming economic tensions set
by the enemies within general s trategies. Results of the s tudy indicate that wholesome
economic laws and transparency of these laws, all-out efforts, financial independence,
crisis management, economic support of the people, fighting unwholesome economy,
corruption and related abnormalities, financial equality with people and fighting aris tocracy
are among the mos t important economic indicators of believers and revolutionary
forces in view of the Holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • believers and revolutionary forces
  • indicator
  • Holy Quran