نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی آزادشهر، دانشگاه گنبد کاووس. sanaeepour@gonbad.ac.ir

چکیده

اقتضائات، غایات و مسائل توسعه در نظام­های سیاسی و اقتصادی بایستی بر پایه‌ی بنیان­های ارزشی، اعتقادی، ایدئولوژی و فرهنگ خاص هر ملتی استوار گردد. اقتصاد مقاومتی، سازه­ای برآمده از مبانی ارزشی است که منجر به شکل­گیری گفتمان نوینی در ادبیات سیاست­گذاران اقتصادی شده و به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری توسعۀ اقتصادی-اجتماعی کشورمان تبدیل گشته است. یکی از جنبه­های مقوّم اقتصاد مقاومتی، توسعه‌ی کارآفرینی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت کسب­وکارها است. از آنجا که توسعه‌ی کارآفرینی و کسب‌وکار یکی از مولفه­های اصلی عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی است؛ مقاله‌ی حاضر، ناظر به شناسایی مولفه­های توسعه‌ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی است. این پژوهش با روش فراترکیب در هفت گام انجام شده و در آن از مطالعات کتابخانه­ای و تحلیل کیفی پژوهش­های پیشین برای گردآوری داده­ها استفاده شده و تلاش شده است تا راهکارهای ایجاد کسب‌وکار و توسعه‌ی کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه گردد. حاصل تحقیق الگویی مشتمل بر پنج بُعد «توسعه‌ی هنجارهای فرهنگی-اجتماعی کارآفرینی ارزش­مدار»، «بهبود فضای راه­اندازی کسب‌وکار»، «حمایت­های مالی برای راه­اندازی کسب‌وکار»، «حمایت­های قانونی برای راه­اندازی کسب‌وکار» و «توانمندسازی کارآفرینان نوآور در ایجاد و تجاری سازی دانش» است. متناسب با هریک از ابعاد شناسایی شده، راهکارهایی برای توسعه‌ی کارآفرینی در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of Entrepreneurship within the Framework of Resilience Economics Discourse: A Meta–Synthesis Approach

نویسنده [English]

  • Hadi Sanaeepour

Assis tant Professor, Department of Management, Gonbad Kavous University, Azadshahr Branch, Gonbad Kavous, Goles tan Province, Iran, Email address: sanaeepour@gonbad.ac.ir

چکیده [English]

Situations, goals, and developmental issues in political and economic sys tems should
be based on the foundations of the values, beliefs, ideologies and culture of every nation.
Resis tance Economics is a cons truct based on axiological foundations that has led to the
formation of a new discourse in our country and has become one of the main pillars of
our country’s socioeconomic development policy. One of the aspects of resilient economy
is the development of entrepreneurship and creating the right conditions for business
development. Since entrepreneurship and business development are one of the main
components of the field of Resis tance Economics, the present paper seeks to identify the
mos t important dimensions and components for the development of entrepreneurship < br />within the framework of resis tance-oriented economy discourse. In the present s tudy,
carried out in a seven-s tep approach through of Meta–Synthesis method, efforts have
been made to develop business s trategies and develop entrepreneurship under the conditions
of resilient economy. The result of the research is a model consis ting of six sections:
"Development of social-cultural norms of value-added entrepreneurship", "Improving the
business environment", "Improving entrepreneurial attitudes and business inclination",
"Financial support to entrepreneurs"," Legal support to facilitate business s tart-ups" and
"Empowering innovative entrepreneurs to build and commercialize knowledge". Also,
solutions tailored to each of the identified dimensions for the development of entrepreneurship < br />in the context of the discourse of resis tance-oriented economy were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Resis tance Economics
  • business environment
  • entrepreneurship development
  • meta–synthesis