نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام، پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی، نویسنده مسئول

2 استاد علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

تولید کالای ملی و تأمین نیازهای اساسی درون مرزهای ملی از اموری است که در اقتصاد اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است و خیلی از متفکران و اندیشمندان در خصوص لزوم آن سخن به میان آورده‌اند. در این میان، آیت­الله محمدعلی شاه­آبادی یکی از اشخاصی است که بر وجوب تولید امتعه در ممالک اسلامی تأکید زیادی داشته است و در کتاب شذرات المعارف به ابعاد مختلف تولید کالای ملی اشاراتی داشته‌اند. به همین منظور، مقاله‌ی حاضر تلاش دارد با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ایی به این پرسش پاسخ دهد که: تهدیدات تولید کالای ملی از منظر اندیشه‌ی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(ره) شامل چه مواردی است؟ برخی از یافته‌های مقاله نشان می‌دهند که تولید کالای ملی ارتباط مستقیمی با اقتدار سیاسی و عزت ملی دارد و بی‌توجهی به تأمین نیازهای اقتصادی در ناحیه‌ی مقدسه‌ی اسلام، زمینه‌های وابستگی اقتصادی و ضعف پایه‌های حکومت اسلامی را به وجود خواهد آورد. برخی از تهدیدات تولید ملی در نظام اقتصادی اسلام از منظر آیت الله شاه آبادی عبارت است از: راحت‌طلبی و آسایش‌پرستی، نفاق در فعالیت‌های اقتصادی، سوء مدیریت در بیت‌المال، رفاه‌زدگی شهروندان، وابستگی اقتصاد ملی به کالاها و صنایع خارجی، قرض تنزیلی و ربا، خام‌فروشی سرمایه‌های طبیعی، کفران نعمت، حبس پول (انباشت سرمایه) و رفع ید از تولید سازنده، جنگ تجارت‌خانه‌ها در عرصه بین‌المللی (نزاع اقتصادی) و...

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

tem in Threats Posed to National Product in Islam’s Political Sys View of Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi

نویسندگان [English]

 • seyyed mohammad javad ghorbi 1
 • Gholamreza Jamshidiha 2

1 MA, Researcher,

2 Faculty Member (PhD), Faculty of Social Sciences, the University of Tehran, Iran,

چکیده [English]

Islamic economy places emphasis on manufacturing national product and meeting domes
tic demands within the national boundaries. Many thinkers and scholars have written
and spoken about this need. Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi is among the scholars
who has doubly s tressed supplying goods within the Islamic nations. In his Shazrat al-
Ma’arif he has explained various aspects of manufacturing national product. This paper
intends to apply an analytical-descriptive method and use library documents to find an
appropriate answer to the following ques tion: What are the national product threats in
economic views of Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi? Some findings of the paper
indicate that manufacturing national product is in direct relation with political power and
national dignity so that inattention to meeting economic demands in Muslim nations,
will pave the ground for economic dependency and impose ins tability on the pillars of
Islamic government. Some national product threats in Islam’s political sys tem according
to Ayatollah Shahabadi are the following: sinking into indolence and luxury, discord in
economic activities, mismanagement in public treasury, thirs t for welfare by citizens,
dependence of national economy on foreign goods and indus tries, discounted loans and
usury, export of unprocessed natural resources, lack of gratitude for God’s Grace, capital
accumulation and creating obs tacles to manufacturing sector, economic conflicts, …

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi
 • economic threats
 • manufacturing national product
 • Shazrat al-Ma’arif
 • interes t-free loans
 • economic dependency
 • sinking into indolence
 • capital accumulation
 • economic conflict