تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تحلیل گفتمان سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

جواد علی پور؛ هاتف پوررشیدی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 140-167

چکیده
  سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در دهه‌های آینده با الهام از مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسلامی در صدد تحقق اهداف پبشرفت و توسعه است. از ...  بیشتر
ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی دکتر شهلا باقری
ظرفیت تمدن‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی دکتر شهلا باقری
دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1394، ، صفحه 59-84

چکیده
  چکیده مقاله حاضر با هدف پاسخ به پرسش‌هایی مانند چیستی دلایل بسط‌یافتگی و توسعه و پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی در گستره منطقه‌ای و جهانی و بررسی همگرایی عوامل مؤثر بر تسلط گفتمان انقلاب اسلامی و عوامل ...  بیشتر