نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

چکیده

ارائه مدل مطلوب سبک زندگی همواره یکی از دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ زیرا انقلاب اسلامی ایران از همان آغاز، خود را به عنوان الگوی رقیب نظام سلطه مطرح ساخته و نیازمند ارائه الگو و مدل در حوزه های مختلف از جمله سبک زندگی می داند. در این تحقیق به روش اکتشافی و با استفاده از تحلیل محتوا مدل سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای استخراج، بررسی و تبیین شده است. مبحث فراغت و آسایش با شاخص هایی چون نحوه ی معاشرت، ورزش، تفریح، مطالعه، اوقات فراغت، پرهیز از اسراف و سرگرمی ناسالم؛ مبحث کار و اشتغال با شاخص های سازنده و ارزشمند بودن کار برای فرد و جامعه در کنار تقبیح بیکاری و مبحث حضور و نقش زنان در اجتماع با شاخص های پذیرش حق مالکیت و اشتغال، اهمیت حجاب در کنار فعالیت و ایفای نقش در جامعه و کسب علم و تخصص های گوناگون استخراج گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indexes of Social Lifestyle in Ayatollah Khamenei’s Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Seyed Sadruddin Mousavi Jashni 1
  • Razieh Nouri 2
  • abbas alibakhshei 2

1 Associate Professor

2 Master of Political Science

چکیده [English]

Providing a favorable lifestyle model has always been one of the concerns of the Islamic Republic of Iran, because from the very beginning, the Islamic Revolution of Iran has established itself as a rival model of the domination system and needs to provide a model in various fields, including lifestyle. In this research, the social lifestyle model from Ayatollah Khamenei's viewpoint has been extracted and explained exploratory method and using content analysis. The following subjects have been extracted and explain regarding social lifestyle in Ayatollah Khamenei’s viewpoint: Leisure and comfort with indexes such as how to socialize, exercise, recreation, study, leisure, avoid extravagance and unhealthy entertainment; Work and employment with the indexes of constructive and valuable work for the individual and society along with condemning unemployment and the issue of presence and role of women in society with the indexes of accepting property rights and employment, the importance of Islamic dress code (hijab) along with activity and role in society and acquiring knowledge and various specializations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • lifestyle
  • Islamic society
  • Ayatollah Khamenei