نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

پژوهش حاضر به الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی پیشرفت با نگاه به تعادل فرهنگ اسلامی بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی آنها در جامعه می پردازد. رفتار مناسب زنان در جامعه، یکی از جلوه های سبک زندگی اسلامی است. تبیین این رفتار در قالب احکام شرعی، برعهده علم فقه است که در عصر حاضر با چالش هایی روبرو است. گام برداشتن فقه در جهت مصونیت زنان از آفاتِ فعالیت های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی را متهم به مردسالاری نموده است. این مقاله جهت برطرف کردن این اتهام، با روش توصیفی تحلیلی به اهمیت حفظ آراستگی زن در سبک زندگی اسلامی به عنوان الگویی اسلامی جهت تعادل بین علایق فردی زنان و تضمین سلامت روابط اجتماعی در جهت پیشرفت، می پردازد. برای زن، زیبایی یک سرمایه و گرایش به زیبایی یک واقعیت است. شریعت اسلامی به رغم اینکه سرمایه های اصلی و ماندگار آدمی را کمالات اکتسابی و معنوی می داند اما هم زیبایی را در زنان به رسمیت شناخته و هم به حس زیباگرایی آنان توجه نموده است. استحباب کوتاه نکردن کامل ناخن، حرمت تراشیدن موی سر در حج، اجازه پوشش ابریشم و استفاده از طلا در حال احرام، کراهت نماز خواندن بدون زینت، قرار دادن زیبایی زن یکی از ملاک های تعیین مهر المثل، جعل دیه یا قصاص برای زائل نمودن موی سر زنان با اینکه ریشه مو از بین نرفته، از مواردی است که فقه در جهت زیبا گرایی زنان به آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

islamic model of balance between women's individual interests and ensuring the health of social relations for progress

نویسنده [English]

  • mohamad hosein nazemi ashani

استادیار، گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان.

چکیده [English]

The present study deals with the pattern of Iranian-Islamic progress by looking at the balance of Islamic culture between women's individual interests and ensuring the health of their social relations in society. Appropriate behavior of women in society is one of the manifestations of the Islamic lifestyle. Explaining this behavior in the form of religious rules is the responsibility of jurisprudence, which is facing challenges in the present era. Jurisprudence has taken steps to protect women from the pests of social activities, accusing the Islamic lifestyle of patriarchy. In order to dispel this accusation, this descriptive-analytical method discusses the importance of maintaining women's beauty in the Islamic lifestyle as an Islamic model for balancing women's individual interests and ensuring the health of social relations for progress. For a woman, beauty is an asset and the tendency to beauty is a reality. Islamic law, in spite of the fact that it considers the main and lasting human capitals as acquired and spiritual perfections, has recognized both beauty in women and attention to their sense of aesthetics. It is recommended not to cut the nails completely, it is forbidden to shave the hair during Hajj, it is permissible to cover the silk and use gold in ihram, it is disgusting to pray without adornment, to put the beauty of a woman as one of the criteria for determining the proverb Women's hair, although the root of the hair has not been removed, is one of the things that jurisprudence has dealt .

کلیدواژه‌ها [English]

  • iranian-Islamic model of progress
  • female beauty
  • Islamic lifestyle
  • jurisprudence
  • patriarchy