آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 973
تعداد پذیرش 67
تعداد عدم پذیرش 524

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 152
تعداد مشاهده مقاله 174171
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48471
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 7 %