آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1040
تعداد پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش 548

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 186
تعداد مشاهده مقاله 207015
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 52578
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 10 %