آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1088
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 568

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 206
تعداد مشاهده مقاله 216264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 54745
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 11 %