آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 819
تعداد پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش 506

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 111
تعداد مشاهده مقاله 134245
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37577
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 3 %