آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 895
تعداد پذیرش 50
تعداد عدم پذیرش 513

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 131
تعداد مشاهده مقاله 158533
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 43961
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 6 %