الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - پرسش‌های متداول