نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر جامعة المصطفی العالمیة

2 عضو هیئت علمی

چکیده

تاریخ بشر با تفاوت‌هایی در الگوها و سبک‌های مدیریتی همراه بوده که به اقتضای بافت فرهنگی- اجتماعی هر جامعه‌، حلقه مفقوده در راهبرد انتخاب و انتخاب‌گری صحیح از میان کثرات در عالم ربط‌ها و نسبت‌ها است؛ لذا نیاز به انتخاب است و جوامعی که به انتخاب درست می‌رسند، پیشتاز و صف‌شکن به سمت رفاه دنیوی و سعادت اخروی خواهند بود که به نظر می‌رسد الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه‌ای به اقتضای مقوله‌های اصلی آن می‌تواند تأمین‌گر این هدف و جنبه مدیریت کلان ذیل فلسفه اجتماعی و مدیریت تراز اسلامی باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی ذیل نظریه‌سازی داده‌بنیاد و با تحلیل‌مندی بین رشته‌ای انجام شد، با بررسی سه‌گانه‌ای از نامه 53 نهج البلاغه (منشور مدیریت)، تتبعات پژوهش و 13 مصاحبه اکتشافی با مدیران و کارکنان دولتی و غیر دولتی به کدگذاری پرداخته شد. مطابق با یافته‌های پژوهش که در پی پاسخ به این سؤال راهبردی بود که «الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه‌ای متشکل از چه عواملی بوده و چگونه الگویی است؟» 191 عامل در مرحله کدگذاری باز در دو سطح ایجابی و سلبی احصا شد که پس از تأیید عوامل با بررسی مجدد توسط مصاحبه شوندگان، کفایت داده‌ها با اشباع نظری حاصل شد و سپس با کدگذاری محوری، 35 مقوله ایجابی و سلبی تعیین شد که با کدگذاری انتخابی که مدیریت رصدخانه‌ای است و مراحل 6 گانه کدگذاری محوری، الگوی پژوهش ترسیم و ذیل ذهنیت آزاد از تشریفات اندماجی و فلسفه خادمیت، الگوی جمع الجمع مدیریت رصدخانه‌ای طراحی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dadfar 1
  • Reza Najjari 2
  • Kamal Miandari 2

1 Researcher

2 Prof

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • Observatory Management
  • Endemaji Protocol
  • Productive Transparency
  • Philosophy of Stewardship