گفتمان انقلاب اسلامی در ادبیات توسعه؛ با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره) غلامرضا جمشیدی‌ها سامان یوسفوند مهناز نظری‌نیا
گفتمان انقلاب اسلامی در ادبیات توسعه؛ با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره) غلامرضا جمشیدی‌ها سامان یوسفوند مهناز نظری‌نیا
دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1394، ، صفحه 143-167

چکیده
  گفتمان انقلاب اسلامی در ادبیات توسعه؛ با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینی (ره)   غلامرضا جمشیدی‌ها[1] سامان یوسفوند[2] مهناز نظری‌نیا[3] [1] . استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی ...  بیشتر