کلیدواژه‌ها = فناوری نرم
تعداد مقالات: 2
1. مدل فناوریهای نرم در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 38-64

علیرضا عالی پور


2. شناسایی عوامل سخت و نرم دانشگاه کارآفرین به عنوان یکی از اقتضائات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 84-126

سید علیرضا رادمنش؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سهیلا بورقانی فراهانی