بررسی پیامدهای سیاست کشف حجاب رضاشاه بر هویت اسلامی زنان
بررسی پیامدهای سیاست کشف حجاب رضاشاه بر هویت اسلامی زنان

صادق ملک میرزایی؛ مسلم سلیمانی یان؛ سیاوش یاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1401

چکیده
  چکیدهحجاب و پوشش به عنوان یک نماد فرهنگی برای هر جامعه محسوب می‌شود که نحوه انتخاب و ارائه آن در جامعه نشان دهنده هویت و فرهنگ آن جامعه است و در میان جوامع گوناگون یکی از تحت تاثیرپذیرترین مسائل فرهنگی ...  بیشتر
واکاوی الگوهای هویتی عرضه شده در پاسخ به مساله انحطاط در ایران معاصر (با تاکید بر الگوی گفتمان هویتی انقلاب اسلامی)
واکاوی الگوهای هویتی عرضه شده در پاسخ به مساله انحطاط در ایران معاصر (با تاکید بر الگوی گفتمان هویتی انقلاب اسلامی)

احمد عزیزخانی

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  در طول قرون متمادی اسلام به عنوان منبع الهام بخش هویتی در ایران نگریسته میشد و در کنار عناصر هویت ساز دیگر، تمدنی را بنا نهاد که در تمامی زمینه ها مرجعیت جهانی یافت، اما در سده های اخیر این تمدن رو به زوال ...  بیشتر
«توسعه» به مثابة هویت گره الگوی پیشرفت در ایران موسی عنبری
«توسعه» به مثابة هویت گره الگوی پیشرفت در ایران موسی عنبری
دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1394، ، صفحه 9-36

چکیده
   مفهوم «توسعه» تا به حال در رقابت و جدالی ظریف با فرهنگ بوده است، اما به ظاهر خود را فرهنگ‌خواه و آرمان‌گرا نشان داده است. مفهوم هویت بهترین مفهومی است که پرده از این پیکار لطیف برمی‌دارد. در ...  بیشتر
هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا التیامی نیا علی حسینی
هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا التیامی نیا علی حسینی
دوره 3، شماره 5 ، فروردین 1394، ، صفحه 109-142

چکیده
  چکیده از آنجایی که منابع فرهنگی و معنوی، مهم‌ترین منبع توانمندی و مزیت جوامع اسلامی است، تهدیدهای نرم‌افزاری نسبت به سایر تهدیدها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و شکست و بحران در حوزه فرهنگی، ...  بیشتر