نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد،نجف آباد ،ایران

چکیده

پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند بالادستی مورد تاکید قرارگیرد.سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز بر این اساس درحال تدوین می باشدکه برای 50 سال آینده کشور برنامه ریزی می کند.این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تدوین حقوق همبستگی درسند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضرورت دارد؟همچنین این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ضرورت ارتباط با جامعه بین المللی برای رسیدن به پیشرفت درعصرکنونی،مشخص شدن جایگاه حقوق همبستگی درمهمترین سند پیشرفت کشور ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.در نتیجه تدوین این مفاهیم درسند موجب شفاف سازی ارتباط جمهوری اسلامی ایران باکشورهای اسلامی وجامعه بین المللی شده که اسناد زیر بخشی نیز برنامه ریزی دقیقی در این زمینه می توانند انجام دهندو پیشرفت در مفهوم ایرانی اسلامی محقق شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Solidarity rights from the perspective the document of the Iranian-Islamic model of progress

نویسندگان [English]

  • mojahed amiri 1
  • leila raisi 2
  • masud raie 3

1 Department of law.Isfahan(Khorasgan )Branch.Islamic Azad University. Isfahan.Iran

2 Department of law.Isfahan(Khorasgan )Branch.Islamic Azad University. Isfahan.Iran

3 Department of law.Najafabad Branch.Islamic Azad University.Najafabad.Iran

چکیده [English]

From the material and spiritual perspective, progress signifies the comprehensive and gradual growth of different sections of society with the aim of achieving the desired conditions. Axiomatically, various dimensions of this progress must be delineated and underscored in a long-term valid document. It is noteworthy that the Iranian-Islamic model of progress has been developed in such a manner. Here, the question arises as to what the solidarity rights position in this document is. Admittedly, this position is an indispensable portion of a nation’s progress. In respect to the common heritage of humanity in the document, both the Iranian-Islamic model of progress and the methods of implementing the pertinent concepts in the document are required be clearly defined. The development of these concepts in the document, which entails meticulous planning, has contributed to the Islamic Republic of Iran’s further transparency. Additionally, due to presenting these concepts in the document, the introduction of the definitions, which are in conflict with the Islamic system, has been avoided, and the progress in the concept of Islamic Iran shall be considered by the officials of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solidarity Rights
  • Islamic Iran Document Model
  • Progress
  • Humanity