نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس - دانشجو دانشکاه امام صادق (ع) - مدرس صدا و سیما - گوینده خبر شبکه یک

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تحولات معنایی خانواده در اسناد بالادستی و در این مجال اسناد منتسب به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته است. هدف از این بررسی، مطالعه سیر تحولات معنایی خانواده در اسنادی است که از جانب رهبر انقلاب است. از آنجا که خانواده نهادی با اهمیت برای جامعه است، همواره مسئله مورد توجه حکومت‌ها در راستای حمایت و جهت‌دهی به آن بوده است. خانواده همچنین مورد توجه کنشگران اجتماعی به جهت کارکردهای انسانی و عاطفی آن است. خانواده در میانه درک کنشگران از آن و همچنین فهم حکومت‌ها از آن سیر متفاوتی از تحولات معنایی را طی می کند. به نظر می‌آید در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و همینطور اسناد خاص منتسب به رهبری نیز این جریان حاکم است. این پژوهش در پی فهم مختصات تحول معنایی خانواده در اسناد منتسب به رهبر انقلاب اسلامی ایران، از روش تحلیل محتوای کیفی و صورت‌بندی مضمونی استفاده کرده است. نتیجه بررسی هفده سند صادره از جانب رهبر معظم انقلاب بیانگر آن است که این اسناد به‌ویژه در متأخرترین آن، به سمت درگیری عینی با تحولات ذهنی و کیفی خانواده و اعضای آن متمایل شده است. این امر می‌تواند به‌ واقع‌بینی بیشتر در فهم تحولات خانواده و سیاست‌گذاری عینی و وابسته به زمینه در حوزه با اهمیت خانواده منجر شده و از سیاست‌گذاری انتزاعی جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Family Semantic Transformations in Upper Documents Issued by the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Fezzeh sadat Hosseini 1
  • Taghi Azad Armaki 2
  • Mehri Bahar 2
  • Hajar Azari 3

1 PhD candidate at TMU Professor assistant at ISUW News anchor at IRIB

2 Professor at TU

3 professor at TMU

چکیده [English]

Family is an important institution for society and its members.Therefore,it’s a focused issue for the governments in the direction of supporting and directing it towards the micro and macro goals.The family is also concerned with social activists in its human and emotional functions.Meanwhile,the family is influenced by streams and trends beyond direct control like international streams, and therefore affect the whole family institute and its members. States and governments understand and interpret the transformation of the families and their members for their desire to maintain the stability and order with delay. This delay is one of the areas of conflict between social activists,families and governments,because it creates a contradiction between the objective situation of the family and the supportive and regulatory policies of the family on the part of governments.This research seeks to understand the coordinates of semantic transformation of the family by examining the upper documents that determine and direct the family policy.The method of this research is qualitative content analyze and formulate a framework for understanding the family transformations in this category of documents. The results of the examination of seventeen documents issued by the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran indicate that these documents,especially in the latest ones, lead to objective conflict with the changes in the quality of life of the family and its members.This can lead to more realistic understanding of family transformations and objective and related to the ground policy-making in an important family district and to avoid abstract policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Transformation
  • Meaning
  • upper document
  • content analysis