نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق ع

چکیده

علوم انسانی یکی از لوازم معرفتی تمدن‌سازی به‌عنوان هدف مندرج در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی است. آسیب‌شناسی وضعیت تحول این علوم بر اساس ادبیات حکمرانی پایدار یکی از ضرورت‌ها برای شناسایی موانع و نقاط ضعف است. این مقاله تلاش کرده است با استفاده از ادبیات مفهومی حکمرانی در عرصۀ علم و رویکرد نظری منبعث از بیانات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین، استفاده از روش‌های چندگانۀ تحلیلی از جمله SWOT، SOAR و PESTEL هدف مذکور را دنبال کند. به این منظور، از پرسش‌نامۀ الکترونیکی برای شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌دهی به وضعیت تحول علوم انسانی با استفاده از فرمول‌های متغیربندی و خوشه‌سازی از سوی 162 نفر از متخصصان بهره گرفته شده است. مهم‌ترین یافته‌ها و نتایج در محورهای زیر به بحث گذاشته شده‌اند: «ابعاد کلان تحول»، «محورهای محتوایی تحول»، «آسیب‌شناسی سازمانی و مشکلات شورای تحول»، «باور به جایگاه علوم انسانی»، «نقشۀ آمایش آموزش عالی برای تحول»، «تناسب علوم انسانی با نیازهای کشور»، «انگیزۀ دانشجویان و مشغولیت اساتید»، «بازیگران در حکمرانی علوم انسانی» و «اولویت‌ها، نقاط قوت و ضعف کنونی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Substantial Governance Condition in the Scientific Institution of the Council for Humanities Promotion with regard to the Manifest of the Second Step of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Iman Erfanmanesh

Ph.D. of culyural sociology, Tehran University

چکیده [English]

Humanities are a part of the knowledge means of civilization, as a goal contained in the Manifest of the Second Step of the Islamic Revolution. The pathological evaluation of the promotion condition of Humanities according to the literature of the substantial governance is one of the necessities with the purpose of understanding the obstacles as well as weaknesses. This article seeks to follow the mentioned goal, applying the conceptual literature of the governance for knowledge, theoretical approach stemmed from the statements of the supreme leader of I.R.I, and the multi analytic methods (namely SWOT, SOAR, and PESTEL). For this purpose, the e-questioner among 162 experts has been used to explore, weight, and prioritize the promotion condition of Humanities via the formulas related to setting variables and clusters. The most significant findings and results have been considered in the axes as follow: the macro dimensions of promotion, the content aspects of promotion, the pathological-organizational evaluation of the Council for Humanities Promotion, believing in the dignity of Humanities, the processing plan of the higher educations for promotion, the appropriateness between Humanities and society’s needs, students’ motivation and academic staffs’ involvement, the activists in the governance for Humanities, as well as the current priorities, strengths, and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • humanities
  • Council for Humanities Promotion
  • religious knowledge
  • Native Knowledge
  • Manifest of the Second Step of the Islamic Revolution