نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 ادینبرگ بریتانیا

3 باکنی ایتالیا

چکیده

بسیج دانشجویی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی که نقشی مؤثر در تحولات گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بر دوش دارد، نیازمند هدف گذاری دقیق، تعیین استراتژی‌ها و برنامه‌هایی مشخص است که توان عظیم دانشجویان را در عرصه‌های مختلف علمی و عملی به کار گیرد و ظرفیت‌های آنان را در مسیر ایفای رسالت‌های تعیین شدۀ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هدایت نماید. ماهیت این جنبش دانشجویی مبین ویژگی‌های سازمانی غیرانتفاعی است، فلذا ادبیات مقاله بر اساس ادبیات سازمان‌های داوطلبانه غیرانتفاعی سامان یافته است. در سازمانهای غیرانتفاعی مفهوم مأموریت به عنوان اساسی‌ترین رکن در آغاز فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک مورد توجه قرار می‌گیرد. در سازمان‌هایی که در بدو تأسیس قرار دارند، این مفهوم به شکل تدوین مأموریت و در سایر سازمان‌ها به صورت اصلاح مأموریت موجود و دستیابی به مأموریت مطلوب تعبیر می‌گردد. مقاله حاضر به بررسی مأموریت موجود بسیج دانشجویی پرداخته و مبتنی بر روشی کیفی، بر اساس مطالعه تطبیقی با سازمان‌های داوطلبانه بین‌المللی، تحلیل سیستمی و نظرات خبرگان و ذی‌نفعان، مأموریت مطلوب آن را ارائه کرده است. مدل کلی در نظر گرفته شده ترکیبی از مدل‌های برایسون و هکس بوده که در قسمت‌‌های مختلفی تغییرات لازم به منظور بومی‌سازی آن در بسیج دانشجویی اعمال شده است. بر این اساس، مأموریت‌های چهارگانه تربیت نیرو، نقش‌آفرینی عمومی، رشد تخصصی و نقش‌آفرینی تخصصی برای بسیج دانشجویی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategic mission of the student mobilization social movement in the Iranian Islamic model of progress

نویسندگان [English]

  • Alireza Haddadi 1
  • emamian mohammadsadegh 2
  • morteza zamanian 3

1 Tehran University

2 University of Edinburgh

3 italy university

چکیده [English]

Student mobilization, as one of the most important social movements that plays an effective role in various scientific, political, social, cultural and economic developments of the country, needs accurate targeting, determination of specific strategies and programs that enable students to work in various fields of science and Practice and guide their capacities in the direction of fulfilling the missions set by the Iranian Islamic model of progress. The nature of this student movement reflects the non-profit organizational characteristics, so the literature of the article is based on the literature of voluntary non-profit organizations. In nonprofits, the concept of mission is considered as the most fundamental element at the beginning of the strategic planning process. In organizations that are in the process of being established, this concept is interpreted as the formulation of a mission, and in other organizations it is interpreted as reforming the existing mission and achieving the desired mission. The present article examines the existing mission of the student mobilization and based on a qualitative method, based on a comparative study with international voluntary organizations, systematic analysis and the opinions of experts and stakeholders, has provided the desired mission. The general model is a combination of Bryson's and Hux's models, which have been modified in various sections to localize it in student mobilization. Accordingly, the four missions of force training, general role-playing, specialized development and specialized role-playing have been proposed for student mobilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student mobilization
  • Non-profit Organizations
  • mission development
  • Iranian Islamic model of progress
  • strategic planning. social movement