نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

نظام سیاسی اسلام برای تعالی نیازمند توجه به اقتصاد است و ساختارهای اقتصادی در حکومت باید در برابر آسیب ها، تهدیدات و چالش‌ها مستحکم شوند از این رو، تبیین روندهای استحکام بخشی به نظام اقتصادی در حکومت اسلامی امری راهبردی است و آیت‌الله شاه‌آبادی به عنوان یکی از متفکران اسلامی در قرن اخیر، ایده‌های نوینی در حوزه الگوی بومی اقتصاد اسلامی ارائه داده است و به همین دلیل، این مقاله تلاش دارد با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات کتابخانه‌ای به این سوال پاسخ دهد؛ راهبردهای استحکام اقتصادی نظام سیاسی اسلام از منظر آیت‌الله محمدعلی شاه‌آبادی کدامند؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که مهمترین تاکید ایشان در کتاب شذرات المعارف، توجه به سیاست عِدّه و عُدّه می-باشد و در راستای تعالی در این سیاست‌های اقتصادی، وحدت و اخوت دینی لازمه پیشبرد اهداف اقتصادی است و در عرصه مالی، شرکت مخمس الگوی مطلوب نظام مالی-اقتصادی برآمده از آموزه‌های اسلامی است. برخی از ملزومات استحکام اقتصادی از منظر آیت‌الله شاه‌آبادی عبارت از؛ تقویت تولید داخلی، تعامل قوای عاقله و عامله، توجه به مقتضیات بومی و دینی در روندهای خرد و کلان اقتصادی، تبلیغ فرهنگ اقتصادی مطلوب، اولویت مصالح جمعی بر مصالح فردی در کنش های اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies for Economic Strengthening of the Islamic Political System from the Perspective of Ayatollah Mohammadali Shahabadi

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad javad ghorbi 1
  • gholamreza jamshidiha 2

1 resercher

2 Faculty Member (PhD), Faculty of Social Sciences, the University of Tehran, Iran,

چکیده [English]

The political system of Islam for excellence needs to pay attention to the economy and the economic structures in the government must be strengthened against harms, threats and challenges. Therefore, explaining the trends of strengthening the economic system in the Islamic government is a strategic matter and Ayatollah ShahAbadi, as one of the Islamic thinkers in the last century, has presented new ideas in the field of indigenous model of Islamic economics and for this reason, this article tries to use analytical-descriptive method and library studies to this Answer the question; What are the strategies for the economic strength of the Islamic political system from the perspective of Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi? The findings of the article show that his most important emphasis in the book Shazrat al-Ma'aref is to pay attention to the politics of "edde" and "odde", and in order to excel in these economic policies, religious unity and brotherhood are necessary to advance economic goals and in the financial field. mokhammas Company is a favorable model of the financial-economic system based on Islamic teachings. Some of the requirements of economic strength from the perspective of Ayatollah Shahabadi are; Strengthening domestic production, the interaction of rational and factor forces, paying attention to indigenous and religious requirements in micro and macro economic processes, promoting a favorable economic culture, is the priority of collective interests over individual interests in economic actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Mohammad Ali Shahabadi
  • Economic Strength
  • national production
  • religious brotherhood
  • Mokhammas Company
  • Collective Materials