نقد و بررسی الگوی پایه، اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر رویکرد تمدنی
نقد و بررسی الگوی پایه، اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر رویکرد تمدنی

مسعود مطهری نسب؛ محمد بید هندی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  هر کشوری برای گذار از وضعیت و مشکلات موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب در آینده نیازمند یک کلان الگو برای پیشرفت خود است. از این رو در جمهوری اسلامی ایران طراحی و تصویب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارای اهمیت ...  بیشتر
الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای
الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

مصطفی ساوه درودی؛ هاشم قادری؛ حسین انصاری فرد

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  موضوع این مقاله امنیت اجتماعی بوده که هدف از آن ارائه و استخراج وجوه الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه‌ی رهبر انقلاب اسلامی ایران است. امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی محسوب می‌شود ...  بیشتر
نظریه‌ای برای فهم چیستی و چگونگی تحقق الگوی اسلامی ایرانی از «حکمرانی مطلوب»
نظریه‌ای برای فهم چیستی و چگونگی تحقق الگوی اسلامی ایرانی از «حکمرانی مطلوب»

محمد محمودی کیا

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  تلاش برای پیاده‌سازی الگویی کارآمد از حکمرانی مبتنی بر فرهنگ سیاسی اسلامی ـ ایرانی و ارزش‌های بومی همواره یکی از دغدغه‌های اندیشمندان مسلمان بوده است. بر این اساس، کوشش‌های نظری فراوانی برای نیل به ...  بیشتر
تحلیل رابطه بین اعتماد اجتماعی و نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری)
تحلیل رابطه بین اعتماد اجتماعی و نگرش به مصرف کالاهای داخلی شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری)

حسین نازک تبار؛ شهرام ملانیا جلودار؛ محمدرضا سیه چهره

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  در کشور ما حمایت از تولید کالاهای داخلی و نگرش به مصرف این کالاها همواره در اولویت سیاست‌گذاران بوده و یکی از شیوه‌های معمول در زمینه تشویق مصرف کالاهای داخلی، اعتماد به این کالاها و کیفیت آن است. بر ...  بیشتر
دانشگاه نوآور ارزشی، حرکت به سمت نسل فناوری‌های نرم دانشگاهی
دانشگاه نوآور ارزشی، حرکت به سمت نسل فناوری‌های نرم دانشگاهی

علیرضا عالی پور

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  در جوامع پیشرفته امروزی فلسفه نوینی برای دانشگاه مطرح شده که باعث ایجاد یک دگردیسی در رسالت دانشگاه‌ها شده است، امروزه فناوری های نرم دانشگاهی مورد تاکید خبرگان نظام آموزشی بوده که زیرساخت آن در وجود ...  بیشتر
بررسی تاثیر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
بررسی تاثیر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

مصطفی حیدری هراتمه

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  هدف تحقیق بررسی تاثیر فساد بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در نظر گرفته شد که با استفاده از یک مدل اقتصادی باز و مدل رشد درونزا با تحرک سرمایه بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل به طور خاص، پیش‌بینی ...  بیشتر
وضعیت الگوی حکمرانی خوب در گفتمانهای اصول گرایی عدالت خواه و اصلاح طلبی (با تاکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی)
وضعیت الگوی حکمرانی خوب در گفتمانهای اصول گرایی عدالت خواه و اصلاح طلبی (با تاکید بر شاخص‌های حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی)

حسن رضائی؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایش اردستانی؛ حسین تفضلی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  تجزیه و تحلیل کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ـ اسنادی، وضعیت حکمرانی خوب الگوی حکمرانی خوب از جمله رویکردهای نوین به توسعه است که زمینه‌ساز توسعه‌ای مردم‌ سالارانه می‌باشد. از ویژگی‌های اصلی ...  بیشتر
بررسی پیامدهای سیاست کشف حجاب رضاشاه بر هویت اسلامی زنان
بررسی پیامدهای سیاست کشف حجاب رضاشاه بر هویت اسلامی زنان

صادق ملک میرزایی؛ مسلم سلیمانی یان؛ سیاوش یاری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  چکیدهحجاب و پوشش به عنوان یک نماد فرهنگی برای هر جامعه محسوب می‌شود که نحوه انتخاب و ارائه آن در جامعه نشان دهنده هویت و فرهنگ آن جامعه است و در میان جوامع گوناگون یکی از تحت تاثیرپذیرترین مسائل فرهنگی ...  بیشتر
اعتبارسنجی الگوی حکمرانی خوب از منظر اقتصادی
اعتبارسنجی الگوی حکمرانی خوب از منظر اقتصادی

اسماعیل پناهی؛ وحید آرایی؛ مینا جمشیدی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  حکمرانی خوب از طریق ایجاد رضایت، اعتماد و امنیت عمومی بسترهای مناسبی را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند که می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای کشور فراهم آورد. ...  بیشتر
رابطه مسئولیت‌پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان
رابطه مسئولیت‌پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان

وحید صالحی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  موضوع مقاله عبارت از رابطه مسئولیت‌پذیری در سبک زندگی توسعه محور شهروندان است. مسئولیت پذیری شهروندان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسلط بر مدیریت افکار عمومی تبدیل شده است. مسئولیت‌پذیری شهروندان از یک ...  بیشتر
طراحی مدل آینده نگری خدمات عمومی در جمهوری اسلامی ایران
طراحی مدل آینده نگری خدمات عمومی در جمهوری اسلامی ایران

علیرضا شهبازی؛ فواد مکوندی؛ قنبر امیرنژاد؛ وحید چناری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل آینده نگری خدمات عمومی در جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. جامعه آماری در بخش پژوهش شامل 29 نفر از متخصصین و اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت دولتی، علوم سیاسی و جامعه شناسی ...  بیشتر
تبیین الگوی جوان انقلابی در گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری
تبیین الگوی جوان انقلابی در گام دوم انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری

محمدرضا فاضلی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  تغییر و تحول و زندگی در شرایط و دنیایی متفاوت، بطور طبیعی زاینده افکاری جدید خواهد بود. نسل جوان بطور طبیعی دارای ایده‌های نو برای اداره جامعه است. چرا که از منظرگاه متفاوت به مسایل می‌نگردد و دنیای ذهنی ...  بیشتر