مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی
مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی

نبی اله صدری فر؛ محمد مولوی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامیچکیده:دین اسلام دین تمدن سازی است. مقدمات و الزامات لازم برای بازسازی و شکوفایی تمدن اسلامی در منابع اسلامی موجود است، ولی استخراج و کاربست آنها برای ایجاد، بازسازی ...  بیشتر
حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

مجاهد امیری؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند ...  بیشتر
نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران
نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت فرهنگی شهرداری تهران

لیلا نوروزی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  امروزه پیچیدگی روز افزون زندگی و کاهش توان مدیریت فرهنگی در حل مسائل شهری مورد چالش‌ جدی قرار گرفته است و اعمال مدیریت فرهنگی با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی می‌تواند ...  بیشتر
مدل رهبری هوشمند اسلامی ایرانی با رویکرد قدرت نرم در سازمان‌های دولتی
مدل رهبری هوشمند اسلامی ایرانی با رویکرد قدرت نرم در سازمان‌های دولتی

سلمان جلالی؛ عالمه کیخا؛ ابراهیم حدادی؛ عبدالعلی کشته گر؛ امین رضا کمالیان

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری هوشمند اسلامی ایرانی مبتنی بر قدرت نرم در سازمان‌های دولتی منتخب استان سیستان و بلوچستان انجام شد. دراین پژوهش سعی شده است ضمن حرکت در مرزهای دانش علم مدیریت و رهبری ...  بیشتر
جامعه شناسی کار؛ پژوهشی کیفی پیرامون معنای اجتماعی کار نزد کارکنان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی
جامعه شناسی کار؛ پژوهشی کیفی پیرامون معنای اجتماعی کار نزد کارکنان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

هاشم واعظی؛ ابوتراب طالبی؛ اردشیر انتظاری؛ محمدرضا پورعابدی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  مقاله حاضر با هدفِ ارائه معنایِ اجتماعی «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان درصددِ پاسخگویی به این سؤال می باشد که: «کار» نزدِ کارکنان پژوهشگاه رویان چه معنایی داشته و پدیده مرکزی، مقوله هسته ...  بیشتر
علم جامعه شناسی در ایران از منظر جامعه شناسان ایرانی
علم جامعه شناسی در ایران از منظر جامعه شناسان ایرانی

علی اسکندری نداف؛ حمید پارسانیا

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  این مقاله در چارچوب «جامعه‌شناسی جامعه شناسی»، به بررسی خودانتقادی های جامعه شناسان ایرانی در مورد وضعیت علم جامعه شناسی در ایران اختصاص دارد. برای این کار، با بهره گیری از ایدة مرتون، جامعه شناسی ...  بیشتر
مذهب،مشارکت های مردمی ،حمایت از تولید ملی: گامی در جهت تبیین علمی فرمایشات مقام معظم رهبری
مذهب،مشارکت های مردمی ،حمایت از تولید ملی: گامی در جهت تبیین علمی فرمایشات مقام معظم رهبری

علیرضا صنعت خواه؛ افشین صالحی؛ یاسر سالاری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  در شرایط تحریم های اقتصادی بر علیه ایران،حمایت شهروندان از تولید ملی نیازمند زمینه های اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.فرمایشات مقام معظم رهبری بهترین راهکار برای خروج از بن بسط اقتصادی است.در ...  بیشتر
ارائه الگوی ارزشیابی موفقیت خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران
ارائه الگوی ارزشیابی موفقیت خط‌مشی‌های عمومی جمهوری اسلامی ایران

مهدی عبدالحمید؛ علی اصغر پورعزت

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400

چکیده
  پژوهش‌ حاضر، با دغدغه‌ی رفع ابهام موجود در مفاهیم ارزشیابی و موفقیت خط‌مشی، شکل گرفته و با هدف تعیین شاخص‌های موفقیت سامانه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرده است. با این فرض که در شرایط موجود، ...  بیشتر
ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پایدار کشور جمهوری اسلامی ایران
ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پایدار کشور جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا مردانی؛ صیاد ندیمی داراب

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 239-258

چکیده
  در پاسخ به تغییرات اقتصادی، محیطی و فناوری در دهه‌های اخیر، تحقیقات در نظریه‌های توسعه پایدار به سمت انطباق با مدیریت منابع انسانی و ایجاد یک مدیریت منابع انسانی پایدار متمایل شده است؛ بااین‌وجود ...  بیشتر