الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)
الگوی راهبردی توسعه علم و دانش از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله)

محمدعلی فاطمی نیا؛ فاطمه امیرآبادی فراهانی

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 9-35

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.1.4

چکیده
  امروزه دانش به یکی از مهم‌ترین ابزاری تسلط بر جوامع مختلف تبدیل شده است. اقتصاد دانش‌بنیان در همه جهات توسعه پیدا کرده و بر بازارهای جهانی حاکم شده است. به درستی می‌توان علم را به‌عنوان یک منبع بسیار ...  بیشتر
شهر؛ مکان مطلوب تمدن سازی در پروژه پیشرفت اسلامی ایرانی
شهر؛ مکان مطلوب تمدن سازی در پروژه پیشرفت اسلامی ایرانی

نوراله قیصری

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 36-62

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.2.5

چکیده
  پیشرفت اگر چه ابعاد نظری گستردهای دارد، اما آنچه پیشرفت را الگووار میسازد، تجسم عینی پیشرفت در امور و دست آفریدها و سازههای انسانی است. اگر تمدن مفهومی انتزاعی است، اما شاخصهای آن عینی است. شهرها، ماهیت، ...  بیشتر
ارزیابی شاخصه‌های مسکن تاریخی از دیدگاه سبک معماری ایرانی- اسلامی در راستای تحول پذیری سبک معماری نوین (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر گرگان)
ارزیابی شاخصه‌های مسکن تاریخی از دیدگاه سبک معماری ایرانی- اسلامی در راستای تحول پذیری سبک معماری نوین (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر گرگان)

سعید ملکی؛ مصطفی آریان کیا

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 36-62

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.3.6

چکیده
  با فراموش شدن الگوی معماری ایرانی در مسکن معاصر رنگ اسلامی بودن از مسکن ایرانی زدوده شده است. از این رو ساخت و سازهایی به چشم می‌خورد که از الگوی سنتی مسکن ایرانی که آمیخته با فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی ...  بیشتر
کارآفرینی و تقویت الگوهای پوشاک زنانه اسلامی- ایرانی با الهام از نقوش سنتی شهرستان دماوند
کارآفرینی و تقویت الگوهای پوشاک زنانه اسلامی- ایرانی با الهام از نقوش سنتی شهرستان دماوند

عطیه یوزباشی؛ سمیه رسولی پور

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 63-89

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.4.7

چکیده
  پوشاک از نمودهای عینی فرهنگ هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. بناهای مذهبی امام‌زاده‌ها مملو از نقوش تزیینی پرباری است، که به سبب برخورداری از طرح‌های هنری و نقوش نمادین، می‌تواند در طراحی پوشاک زنانه ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی الگوی تدریس اسلامی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی (با تاکید بر نظر دانشجویان علوم انسانی تهران)
مطالعه تطبیقی الگوی تدریس اسلامی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی (با تاکید بر نظر دانشجویان علوم انسانی تهران)

حسین عبداللهی؛ سعید غیاثی ندوشن؛ مرتضی طاهری؛ غلامرضا یادگارزاده؛ سعیده تقی زاده

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 113-149

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.5.8

چکیده
  هدف پژوهش مطالعه تطبیقی الگوی تدریس اسلامی و ایرانی پیشنهادی دانشجویان ارشد رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های تهران بر پایه تجارب جهانی است تا بتوان در نهایت به الگوی تدریس اسلامی و ایرانی برای دوره ...  بیشتر
مفهوم پردازی ادراک عدالت فرادست، مبتنی بر اندیشه های امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه
مفهوم پردازی ادراک عدالت فرادست، مبتنی بر اندیشه های امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه

سعید صحت؛ وحید خاشعی؛ حامد دهقانان؛ وحیدرضا حلوائیها

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 150-178

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.6.9

چکیده
  آنچه در خصوص عدالت سازمانی تا کنون مطرح گردیده بررسی رفتار از سوی فرادستان و ادراک از سوی زیردستان بوده است. اما طبق بیان امام علی(ع) حق، مفهومی دو سویه است و عدم رعایت حقوق فرادستان توسط زیردستان نیز می‌تواند ...  بیشتر
واکاوی تاثیر ادراک حسی بر افزایش حس رضایتمندی در مساجد محله ای با رویکرد ارائه الگوهای جهانی معماری ایرانی- اسلامی(نمونه موردی مساجد محله ای قزوین)
واکاوی تاثیر ادراک حسی بر افزایش حس رضایتمندی در مساجد محله ای با رویکرد ارائه الگوهای جهانی معماری ایرانی- اسلامی(نمونه موردی مساجد محله ای قزوین)

جمال الدین سهیلی؛ مهدی خاک زند؛ رسول پهلوان پور

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 179-209

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.7.0

چکیده
  مسجد به عنوان مهمترین نمود معماری اسلامی، سنگری است که می‌توان از آن در جهت بازشناسی و مواجهه با تهدیدها و فرصت‌های پیش‌رو، احیای سرمایه‌های فرهنگی و ارزش های اسلامی استفاده نمود. بی‌تردید مسجد، در ...  بیشتر
بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی وفن آوری اطلاعات در توسعه سازمانها (مورد مطالعه:سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ)
بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی وفن آوری اطلاعات در توسعه سازمانها (مورد مطالعه:سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ)

جعفر حسین پور سعادت آبادی؛ عباس رنجبر

دوره 7، شماره 13 ، مرداد 1398، صفحه 210-224

https://doi.org/20.1001.1.23225645.1398.7.1.8.1

چکیده
  توانمند‌سازی کارکنان، به معنای تشویق آنان برای مشارکت بیش‌تر در تصمیم‌گیری است؛ یعنی، فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به عمل آورند؛ توانمندسازی، عنصر حیاتی ...  بیشتر