نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اندیشه سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سبک زندگی کارگزاران زمینه اصلاح سبک زندگی عمومی در مسیر تمدن اسلامی است. اما زمانی می‌تواند فرصتی برای اثربخشی در جامعه ایجاد کند که مطابق با سبک زندگی مطلوب باشد. هدف نوشتار ارزیابی شکاف بین وضعیت موجود سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با وضعیت مطلوب، با استفاده از روش تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA) است. پرسش این است که آسیب‌ها و نقص‌های سبک زندگی کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد رفتار و اخلاق دچار آسیب و نقص بوده و در بعد اعتقادی مشکلات کمتری داشته‌اند.
یافته‌های تحقیق با روش تحلیل IP نشان می‌دهد که شاخص‌های: نفی استبداد، قانون مداری، مشورت و همفکری، وفای به عهد، ساده زیستی و قناعت در بعد رفتار و شاخص‌های: اقامه حق و دفع باطل، اخلاص در عمل، خدامحوری در زندگی، تقوا و پرهیزکاری، عفت و حیا، انتقادپذیری و سعه‌ صدر در بعد اخلاقی و شاخص: امانت دانستن مسئولیت در بعد اعتقادی، اگرچه اهمیت زیادی در راستای تحقق سبک زندگی مطلوب دارد اما وضعیت موجود در این شاخص‌ها مطلوب نیست. بنابراین حاکمیت و همه کارگزاران نظام باید در جهت تقویت این شاخص‌ها، تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Lifestyle of the Appointed Agents in the Islamic Republic of Iran by using Importance - Performance Analysis (IPA)

نویسندگان [English]

  • Hosein Amanlou 1
  • Ebrahim Barzegar 2

چکیده [English]

The Lifestyle of the Appointed Agents reforms the public lifestyle in the Islamic Civilization. But, it can be an opportunity for effectiveness in the community when it is in accordance with a desirable lifestyle. This article evaluates the gap between the present situation and the desirable situation of the lifestyle of the Appointed Agents in the Islamic Republic of Iran by using Importance-Performance Analysis (IPA). The question is what damages and impairs the lifestyle of the Appointed Agents in the Islamic Republic of Iran? The answer is that Appointed Agents in the Islamic Republic of Iran have faced damages and defects in behavior and moral dimensions and have had fewer problems in ideological dimension.
The findings suggest that although parameters such as the rejection of despotism, law abidance, consultation, fulfilment of promises, simplicity and contentment (in behavior dimension); the establishment of the Right and the elimination of the Wrong, sincerity in action, God-centrism in life, virtue and piety, chastity and modesty, being open to criticism and charity (in moral dimension); and also commitment and devotion (in ideological dimension) are very important to achieve a desirable lifestyle, the present situation of these parameters is not favorable!

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Appointed Agents
  • Importance / Performance
  • Ideology
  • Morality and Value