نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

طراحی الگویی برای پیشرفت ایران در دوره معاصر یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی بوده است. در این میان یکی از الگوهای مغفول مانده که دارای قابلیت های بومی است، الگوی پیشرفت مبتنی بر مکتب اسلام است. اساس الگوی اسلامی پیشرفت این است که نظام های زندگی بر اساس سنت اسلامی حفظ و به روز می شود و از این طریق پیشرفت حاصل می شود. از آنجایی که سنت اجتماعی ایران به ویژه در حیات جهانی جمهوری اسلامی ماهیت دینی دارد، مبانی الگوی اسلامی پیشرفت در جمهوری اسلامی بر اساس شاخص های برگرفته از دین در سیاست، اقتصاد و فرهنگ تنظیم شد. و میزان اجرای آن در دهه اول. انقلاب مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق ضمن پرداختن به این موضوع که ضرورت پیگیری الگوی واحد پیشرفت چیست و مشخص نمودن مبانی بنیادی آن، این سوال مطرح شد که شاخص های اساسی الگوی اسلامی پیشرفت کدامند و تا چه حد بوده اند. در دهه اول انقلاب مورد توجه قرار گرفت. آیا دولت ها قرار دارند؟ در پاسخ، نتایج تحقیق نشان داد که اساس الگوی اسلامی پیشرفت و حدود و ثغور آن بر اساس منابع و سنت اسلامی، در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، اساساً مبتنی بر پاسداری از دستاوردهای عادلانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The foundations of the Islamic model of progress in the Islamic Republic of Iran: from theory to practice (a case study of the first decade of the revolution)

نویسندگان [English]

  • ebrahim mottaghi 1
  • Hojjat Davand 2

1 2. Full Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran (corresponding author)

2 1. phd student of Political Science, Faculty of Low and Political Sciences University of Tehran

چکیده [English]

Designing a model for Iran's progress in the contemporary period has been one of the main concerns of social science researchers. In the meantime, one of the neglected models that has native capabilities is the model of progress based on the school of Islam. The basis of the Islamic model of progress is that life systems are maintained and updated based on the Islamic tradition, and progress is achieved through this. Since the social tradition of Iran, especially in the world life of the Islamic Republic, has a religious nature, the foundations of the Islamic model of progress in the Islamic Republic were set based on indicators derived from religion in politics, economy, and culture. and the extent of its implementation in the first decade. The revolution was evaluated. In this research, while addressing the issue of what is the necessity of pursuing the single model of progress and specifying its fundamentals, the question was raised as to what are the basic indicators of the Islamic model of progress and to what extent have they been. It was noticed in the first decade of the revolution. Are governments located? In response, the results of the research showed that the basis of the Islamic model of progress and its limits and gaps based on Islamic sources and tradition, in all political, economic, cultural and social dimensions, is basically based on safeguarding fair achievements. It is from the status quo and preventing eating, balancing structures and maintaining social cohesion and integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Progress
  • Tradition
  • West
  • Islam
  • Iran