نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه حقوق، واحد ورامین- پیشوا،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 گروه فلسفه،واحد یادگار امام،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

دین مبین اسلام، ارزش و منزلت ویژه ای برای علم و آگاهی قائل است چنانکه علم و آگاهی را مقدمه و شرط لازم برای انجام هر حرکت و عملی می داند.در اندیشه اسلامی علمی که نفع ندارد مطلوب نیست. یکی از کلید واژه های مهم در اندیشه امام خامنه ای نسبت به علم و علمآموزی به نافع بودن علوم باز میگردد. ایشان با دقت، تمام شاخصه های پیشرفت علم را در کشور دنبال میکنند و در صورت افت آن نیز تذکرات لازم را نسبت به مدیران اعلام میدارند . بنابراین سئوال اصلی این مقاله این است که مولفه های علم نافع در اندیشه امام خامنه ای چیست؟ فرضیه مقاله حاضر بدین شرح است که: مهم ترین مولفه های علم نافع در اندیشه امام خامنه ای با الهام از آموزه های قرآن و احادیث عبارتند از: اخلاص و نیت الهی،عقلانیت،آینده نگری، ضرورت رفع نیازهای کشور ،کسب مرجعیت علمی و کاربردی بودن می باشند. ما در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی به مولفه های علم نافع که شامل مصادیقی از جمله فناوری زیستی،فتونیک و اپتیک،فناوری نانو،انرژی های نو،فناوری اطلاعات و هوافضا می باشد از دیدگاه امام خامنه ای می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the components of useful science in Imam Khamenei's thought

نویسندگان [English]

  • asghar rajabi dehborzoei 1
  • mohammad Bidgoli 2
  • Hamid Reza Khaledi 3

1 Department of Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author)

2 Department of Law, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Philosophy, Yadgar Imam Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The religion of Islam gives a special value and dignity to science and knowledge, as it considers science and knowledge to be a prerequisite and necessary condition for performing any movement and action. In Islamic thought, science that does not benefit is not desirable. One of the important keywords in Imam Khamenei's thought about science and science education is the usefulness of science. They carefully follow all the indicators of the progress of science in the country, and in case of a drop, they give the necessary notices to the managers. Therefore, the main question of this article is what are the components of useful science in Imam Khamenei's thought? The hypothesis of this article is as follows: The most important components of useful knowledge in the thought of Imam Khamenei, inspired by the teachings of the Quran and hadiths, are: sincerity and divine intention, rationality, foresight, the need to meet the needs of the country, gaining scientific and practical authority. are being In this article, we use the descriptive-analytical method, relying on written library sources and internet articles, to the components of useful science, which include examples such as biotechnology, photonics and optics, nanotechnology, new energies, information technology and aerospace. Let's discuss from Imam Khamenei's point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • sincerity and divine intention
  • Imam Khamenei
  • practicality
  • useful science