نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران،ایران

2 دانشگاه عالی دفاع ملی،تهران، ایران

3 دانشگاه عالی دفاعی ملی، تهران، ایران

چکیده

بنیان انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف آن بر پایه استقلال و آزادی بنا نهاده شد، و پس از گذشت چهل سال رهبر انقلاب امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با ترسیم منشوری با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب به حوزه استقلال و آزادی که یکی از محور‌های اساسی در گام دوم انقلاب می‌باشد پرداخته است، به همین منظور هدف تحقیق پیشرو ارائه چشم اندازی از منظومه فکری و بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حوزه استقلال و آزادی می‌باشد. این تحقیق از منظر هدف توسعه‌ای و نوع تحقیق کیفی و روش تحقیق نظریه‌پردازی داده‌بنیاد (گراندد تئوری) بوده که روش تجزیه‌وتحلیل در این پژوهش مبتنی بر فن تحلیل محتوا و ابزار مورداستفاده نرم‌افزار تخصصی maxqda بوده که بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بر اساس آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و کدگذاری شده است و پس از تحلیل ۹۷ مورد از بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ در حوزه استقلال و آزادی و انجام مراحل کدگذاری‌‌های باز، محوری و گزینشی، ۳ بعد و ۸ کد محوری و ۴۶ کدباز در این تحقیق یافت شده است. نتایج حاصل از کدگذاری‌‌ها در بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در حوزه استقلال و آزادی منجر به شکل‌گیری سه بعد اصلی: استقلال و عدم وابستگی، آزادی، هویت‌طلبی گردید که جهت‌دهنده به تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در حوزه استقلال و آزادی در گام دوم انقلاب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the achievement of independence and freedom from the thought of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

  • mohamad hasan bagheri 1
  • babak nabizadeh 2
  • ali reza saadatmandi 3

1 Higher National Defense University, Tehran, Iran

2 Higher National Defense University, Tehran, Iran

3 Higher National Defense University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The foundation of the Islamic Revolution and the advancement of its goals was based on independence and freedom, and after forty years, the Supreme Leader of the Revolution, Imam Khamenei, drew a charter entitled The Second Step of the Revolution to the Field of Independence and Freedom The second is the revolution, for this purpose, the aim of the leading research is to provide an overview of the system of thought and statements of Imam Khamenei, in the field of independence and freedom. This research is from the perspective of developmental purpose and type of qualitative research and research method of data theory (grounded theory). The method of analysis in this research is based on the content analysis technique and tools used by maxqda specialized software. Its basis has been studied and analyzed and coded, and after analyzing 97 statements of Imam Khamenei, from 1989 to 2021 in the field of independence and freedom and performing open, pivotal and selective coding steps, 3 dimensions and 8 codes Axial and 46 open source code were found in this research. The results of the codifications in Imam Khamenei, statements in the field of independence and freedom led to the formation of three main dimensions: independence and non-dependence, freedom, and identity seeking, which guide decision makers and planners in the field of independence and freedom in the second step of the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Independence and freedomcoding"
  • " coding"
  • " Imam Khamenei"
  • " Statement of the second step of the Islamic Revolution"