نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) (نویسنده مسئول)

2 دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

توسعه در ایران معاصر همواره مورد توجه دولت‌ها، مراجع تصمیم‌گیری، مراکز علمی ـ تحقیقاتی و نیز روشنفکران و افکار عمومی بوده است. در سال‌های اخیر الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت به عنوان جایگزینی برای مدل توسعه در ایران مطرح شد اما فراتر از سندی نیمه‌کاره که توسط مرکز مربوطه ارائه شده، تاکنون نتوانسته در عرصه عملیاتی نمایان شده یا پیاده‌سازی شود. نویسندگان این پژوهش بر این باورند که الگوی حکمرانی در ایران نیازمند ارائه چشم‌اندازی عینی‌تر نسبت به جایگاه تاریخی کشور است تا تأمین‌کننده و تضمین‌گر پیشرفت کشور باشد. اهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که تا زمانی که الگوی پیشرفت بر اساس ظرفیت‌ها و اولویت‌های کشور در سطح حکمرانی طراحی نشود، سندنویسی‌ها به تنهایی کمکی به پیشرفت کشور نخواهند کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش چنین است: مولفه‌ها و مراحل الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت چیست؟ روش گردآوری داده‌ها در اینجا اسنادی ـ کتابخانه‌ای و روش پردازش آن تحلیل مضمون است. فرایند رسیدن به پاسخ سوال اصلی از تشریح ضرورت الگوی پیشرفت بومی بر پایه خوانشی از دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شده و در نهایت به این گزاره می‌رسد که الگوی حکمرانی در ایران باید بر اساس سه گام بنیادی در تأمین نیازهای مشترک، متمایز و اختصاصی جامعه بر پایه ارزشِ کانونی کارآمدی طراحی شود. هر یک از این گام‌ها نیز بخشی از مسیر کشور برای رسیدن به دولت اسلامی را شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamics of governance model in the Islamic Republic of Iran; Description and policy recommendations on segregation of reading from Ayatollah Khamenei's point of view

نویسندگان [English]

  • mostafa ghafari saravi 1
  • Reza Ansari Bardeh 2

1 Assistant Professor of Political Sociology, Imam Sadiq University (AS)

2 Imam Sadiq University

چکیده [English]

Development in contemporary Iran has always been the focus of governments, decision-making bodies, scientific-research centers, as well as intellectuals and public opinion. In recent years, the Iranian Islamic model of progress has been implemented as an alternative to the development model in Iran, but beyond the half-finished document presented by the relevant center, by the operational center that is being implemented or implemented. The authors of this research believe that the model of governance in Iran needs to present a more objective view of the country's historical situation in order to be able to guarantee the country's progress. Dealing with this issue is because until the development model is designed based on the criteria and priorities of the country at the legal levels, documents alone will not help the country's progress. In this way, the main research question is: What are the components and stages of the governance model in the Islamic Republic of Iran for progress? The data collection method here is document-library and its processing method is thematic analysis. Arriving at the main answer started from explaining the necessity of the local development model based on the reading of Ayatollah Khamenei's views, and finally reached the proposition that the governance model in Iran is based on three fundamental steps in the common, distinct and specific needs of the society. To be designed based on the core values ​​of efficiency. Each of these steps also includes a part of the country's path to reach the Islamic state

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic
  • development
  • model of Islamic-Iranian progress
  • state building
  • efficiency
  • Ayatollah Khamenei